10 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeZnačenje riječi “el-meleul-a‘la”

Značenje riječi “el-meleul-a‘la”

Pitanje:

Nemuslimanka sam i trenutno studiram islamsku tradiciju. Od riječi s kojima se često susrećem jeste i riječ “el-meleul-a‘la”, za koju ne znam šta znači. Da li mi možete pomoći u razumijevanju ove riječi?

Odgovor:

Ova riječ spominje se u Kur’anu i hadisu. Allah, dž. š, u 69. i 70. ajetu sure Sad kaže: “Ja nisam ništa znao o (meleul-a‘la) melekima uzvišenim kada su se prepirali – meni se objavljuje samo da jasno opominjem.” Prvak mufesira Ibn Džerir et-Taberi u komentaru ovoga ajeta: “Ja nisam ništa znao o melekima uzvišenim…”, kaže: “ Allah, dž. š., kaže Svome Poslaniku: ‘Muhammede, reci idolopoklonicima svoga naroda: Ništa nisam znao o melekima uzvišenim kada su se prepirali o Ademu, prije nego što mi je Gospodar moj objavio i tome me podučio. To što vam ja kazujem ove pojedinosti jasan je dokaz da je ovaj Kur’an Allahova objava, jer znate da ja prije objave Kur’ana nisam imao pojma o ovome. Također nisam imao priliku to vidjeti, ali sam to saznao tako što me je Allah obavijestio o tome.’”

Slično ovako smatraju i drugi tumači Kur’ana. Tako se od Ibn Abbasa prenosi da je rekao: “U ajetu: ‘Ja nisam ništa znao o melekima uzvišenim kada su se prepirali’, ‘meleul-a’la’ znači: kada su meleki razgovarali o stvaranju Adema, pa su se raspravljali i rekli: Nemoj stvarati halifu na Zemlji.’”

Od Suddija se prenosi: “‘Kada su se meleki uzvišeni raspravljali’, to je bilo: ‘Kada Gospodar tvoj reče melekima: Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti.’ (El-Bekara, 30) Od Katade se prenosi da ajet: “Ja nisam ništa znao o melekima uzvišenim”, znači: “Meleki koji su se raspravljali vezano za Adema kada je tvoj Gospodar kazao melekima: ‘Ja ću čovjeka od sasušene ilovače stvoriti.’”

Što se tiče sunneta, od Ibn Abbasa, r. a., prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenio da mu je Allah, dž. š., u snu kazao: “O, Muhammede, znaš li oko čega se raspravljaju uzvišeni meleki… Raspravljaju se oko keffareta (iskupa za grijehe), a to je boravak u džamiji nakon namaza, odlazak pješke u džamiju i potpuno uzimanje abdesta i u nepovoljnim uvjetima. Ko tako postupa, živjet će u dobru, umrijet će u dobru i bit će čist od grijeha kao onoga dana kada ga je majka rodila.” (Tirmizi, br. 3157, a zabilježen je i u djelu Sahihul-džamia, br. 59)   Mubarekfuri, neka mu se Allah smiluje, u komentaru ovoga hadisa kaže: “Fime – o čemu; jahtesimu – istražuju; el-meleul-a‘la – uzvišeni meleki. Mele su tako nazvani jer društvo i srca ispunjavaju poštovanjem i uvažavanjem, a nazvani su a’la jer su visoko ili na visokom stepenu kod Allaha. Njihova je rasprava izraz za bilježenje navedenih djela i njihovo nošenje na nebesa, ili se time misli na njihovo razmjenjivanje mišljenja o vrijednosti tih djela, ili se radi o želji da i oni, poput ljudi, mogu postići te vrijednosti. To se naziva raspravom, jer se sastoji iz pitanja i odgovora, što sliči raspravi. Iz tog razloga upotrijebljen je izraz rasprava, a Allah najbolje zna.”

Muhammed Salih Munedždžid, Odgovori o islamskom vjerovanju, str. 49.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE