21 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaBušenje ušiju radi ukrašavanja

Bušenje ušiju radi ukrašavanja

Pitanje:

Da li je dopušteno probiti uši djevojčici radi ukrašavanja naušnicama?

Odgovor:

Nema smetnje u tome da se djevojčicama ili odraslim ženama probiju uši radi stavljanja ukrasa. Žene su za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nosile naušnice koje su skidale i davale kao sadaku na bajramima, stoji u hadisu koji je preko Ibn Abbasa, radijallahu anhu, zabilježio imam Buharija (5883). A u predanju koje je zabilježio ovaj isti imam (5189) preko Aiše, radijallahu anha, stoji da je Ummu Zerra kazala: “Ebu Zerra je ukrasio moje uši nakitom…” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Aiši: “Ja sam prema tebi kao Ebu Zerra prema svojoj supruzi Ummu Zerra…”

Navedeni hadisi nedvosmisleno ukazuju da je ženama dopušteno nositi naušnice, koje se, po običaju, stavljaju u probušene uši. U šerijatu ne postoji jasan ni ispravan dokaz koji to zabranjuje, i načelno pravilo u vezi s tim glasi da je to dopušteno. Ako uzmemo u obzir da je njihovo probijanje skoro bezbolno, ni to se (nanošenje boli) ne može uzeti kao opravdanje da je probijanje zabranjeno. Taj stav zauzeli su hanefijski pravnici i, po odabranoj verziji, hanbelijska pravna škola. (Vidjeti: Hašijetu Ibn Abidine, 6/420, El-Insaf, 1/125, i El-Furu, 1/107.) I Ibnul-Kajjim opredijelio se za spomenuto mišljenje. (Vidjeti: Tuhfetul-mevlud, str. 182.)

Ali šafijski i neki hanbelijski autoriteti drže da je probijanje ušiju zabranjeno. (Vidjeti: Fethul-Bari, 10/344, i Mugnil-muhtadž 1/394.) Odabrao ga je i Ibnul-Dževzi. (Vidjeti: Ahkamun-nisa, str. 14.) Kada je riječ o malikijskom mezhebu, u njihovim pravnim djelima nisam našao izjave o ovom pitanju, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE