25.5 C
Sarajevo
PočetnaNamazNamaz osobe koja nosi hamajliju

Namaz osobe koja nosi hamajliju

Pitanje:

Da li je ispravan namaz čovjeka koji na sebi nosi hamajliju?

Odgovor:

Islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju da vješanje hamajlija na kojima je ispisano nešto osim kur’anskih ajeta ili hadiskih dova nije dozvoljeno. Kada je riječ o hamajlijama na kojima su ispisani ajeti i vjerodostojne dove iz sunneta, njih je, po preferirajućem mišljenju, zabranjeno nositi, na osnovu općenite zabrane i preventivnog sankcioniranja (sedduz-zeria). (Vidjeti: Tuhfetul-avezi, 6/195-196.)

Na ovu našu konstataciju ukazuje izjava Ibrahima Nehaija: “Ashabi i tabiini prezirali su vješanje svih vrsta hamajlija, čak i onih na kojima su ispisani ajeti ili bilo šta drugo.” (Ibn Ebu Šejbe, 5/35/23457, i Ebu Ubejd u djelu Fadailul-Kur’an, 1/111, sa ispravnim lancem prenosilaca.) Svemogući Allah rekao je: “Ako te Allah nekakvom nevoljom pogodi, pa, niko je osim Njega ne može otkloniti… (El-Enam, 17.)

Dakle, vješanje hamajlija zabranjeno je, ali i pored toga ne znam da postoji dokaz na osnovu kojeg se može kazati da je namaz čovjeka koji nosi hamajliju neispravan, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE