15 C
Sarajevo
PočetnaNamazKako je Poslanik, s.a.v.s, zikrio poslije namaza?

Kako je Poslanik, s.a.v.s, zikrio poslije namaza?

Pitanje:

Kako je sve preneseno od Poslanika, s. a. v. s., da je činio tesbih (subhane-llah), tahmid (el-hamdu li-llah) i tekbir (Allahu ekber) nakon obavljenoga namaza?

Odgovor:

Poslanik, s. a. v. s., je činio tesbih (subhane-llah), tahmid (el-hamdu li-llah) i tekbir (Allahu ekber) nakon obavljenoga namaza na sljedeće načine:

1- Izgovarao je trideset i tri puta „Subhane-llah“ (Slavljen neka je Allah), trideset i tri puta „El-hamdu li-llah“ (Sva hvala pripada Allahu) i trideset i tri puta „Allahu ekber“ (Allah je najveći), a onda je sve to završavao izgovarajući: „La ilahe illa-llahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir“ (Nema boga osim Allaha, Jedinoga, On sudruga nema. Njegova je sva vlast, i sva hvala pripada samo Njemu. On je zaista svemoguć). Dakle, ukupno je zikr izgovoren stotinu puta.

2- Izgovarao je trideset i tri puta „Subhane-llah“ (Slavljen neka je Allah), trideset i tri puta „El-hamdu li-llah“ (Sva hvala pripada Allahu) i trideset i četiri puta „Allahu ekber“ (Allah je najveći), dakle, ukupno stotinu puta.

3- Izgovarao je deset puta „Subhane-llah“ (Slavljen neka je Allah), deset puta „El-hamdu li-llah“ (Sva hvala pripada Allahu) i deset puta „Allahu ekber“ (Allah je najveći), ukupno trideset puta.

4- Izgovarao je dvadeset i pet puta „Subhane-llahi, vel-hamdu li-llahi, ve la ilahe illa-llah, huva-llahu ekber“ (Slavljen neka je Allah! Sva hvala Allahu pripada! I nema boga osim Allaha! Allah je najveći!), što je ukupno stotinu puta izgovoren zikr.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE