27.7 C
Sarajevo
PočetnaBrakŽenidba s namjerom razvoda nakon kraćeg vremena

Ženidba s namjerom razvoda nakon kraćeg vremena

Pitanje:

Kakav je propis o onome ko se oženi s namjerom da pusti ženu nakon kraćeg perioda?

Odgovor:

Učenjaci ehli-sunneta jednoglasni su u mišljenju da privremeni brak (mut'a) nije validan i da se tretira nemoralom. Ako se ugovorom uvjetuje određeni vremenski period, takav je brak ništavan i mladenci nisu halal jedno drugom. (Vidjeti: El-Mugni, 7/137.) Imam Buharija zabilježio je Alijinu, radijallahu anhu, izjavu u kojoj stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio mut'a brak. U drugom predanju koje je zabilježio imam Muslim stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio ovu vrstu braka do Sudnjeg dana. Na osnovu ovih i drugih hadisa, većina učenjaka smatra da je prvobitna dozvola mut'a braka derogirana. (Vidjeti: Et-Temhid, 10/121, El-Mebsut, 5/152, El-Muhalla, 9/519, El-Insaf, i Es-Semerud-dani, 1/443.)

Međutim, ako mladoženja već u početku namjerava pustiti buduću suprugu, ali je o tome ne obavijesti niti je uvjetuje određeno vrijeme bračnim ugovorom, po mišljenju većine učenjaka, takav će brak biti validan. (Vidjeti: El-Mugni, 7/137.)

Po njihovom mišljenju, brak je ispravan jer su svi njegovi uvjeti ispunjeni, a sama namjera ne utječe na validnost braka, jer vrijeme bračne veze nije uvjetovano niti se namjera mora realizirati. Drugi dio islamskih učenjaka smatra takav brak privremenim što je po šerijatskim mjerilima ravno mut'a braku. Ovo je stav imama Evzaija, a od savremenih učenjaka odabrao ga je Ibn Usejmin, novi sastav Stalnog kolegija za izdavanje fetvi u sastavu: Bekr Ebu Zejd, Salih Fevzan, Abdullah Gudejan, Abdulaziz Alu Šejh, (Vidjeti: Fetaval-ledžnetid-daime, 18/449.) a koliko se sjećam i šejh Albani se opredijelio za ovaj stav. Upitan u vezi s čovjekom koji oženi ženu koja je tri puta puštena s namjerom da je ponovo učini dopuštenom prvom suprugu bez ikakvog dogovora s njim, Ibn Omer je odgovorio: “Ne može je oženiti, osim ako je istinski želi za suprugu, takve smo stvari za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, smatrali nemoralom.” (Hakim, 2/217/2806, Bejheki, 7/339/14189.

Imam Hakim, Zehebi i Albani ovo predanje smatraju vjerodostojnim. Vidjeti: Irvaul-galil, 6/311.) U najmanju ruku, preče je ne sklapati ovakvu vrstu braka, jer je u tome prijevara, obmana, sijanje mržnje, ružno predstavljanje islama, iskorištavanje muslimanke itd. Na kraju, postavljamo pitanje: da li bi neko volio udati kćerku, sestru ili majku za čovjeka koji će joj dati razvod za mjesec, dva, godinu ili dvije?! Musliman ne smije učiniti drugima ono što ne bi volio da njemu drugi učine, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE