13.8 C
Sarajevo
PočetnaHadždžOdlazak na hadždž s novcem od mita

Odlazak na hadždž s novcem od mita

Pitanje:

Radnik u jednoj instituciji uzeo je mito i taj novac utrošio za hadždž. Da li je njegov hadždž ispravan? Allah vas nagradio!

Odgovor:

Uzimanje mita veliki je grijeh, za koji njegov počinilac zaslužuje veliku kaznu, ako se iskreno ne pokaje. Službenika koji uzima mito treba smijeniti s radnog mjesta i kazniti. Kada je riječ o obavljanju hadždža s haram imetkom, islamski učenjaci imaju podijeljena mišljenja. Ovo razilaženje veže se za pitanje da li je vlasništvo imetka uvjet za ispravnost ili uvjet za obaveznost hadždža. Ako kažemo da je posjedovanje imetka uvjet ispravnosti hadždža, tada bi hadždž obavljen novcem od mita bio neispravan, jer imetak kojim obavlja hadždž nije njegovo vlasništvo, za razliku od uvjeta obaveze kada obavljanje hadždža ovim imetkom ne bi utjecalo na njegovu validnost. Ispravno je drugo mišljenje: vlasništvo imetka uvjet je za obavezu hadždža, kao i mahrem za žensku osobu, sigurnost puta, tjelesna sposobnost i sl. Ovo je stav većine islamskih učenjaka. (Vidjeti: El-Mebsut, 4/150, Šerhu Fethil-Kadir, 3/146, Takrirul-kavaid, 1/63, od Ibn Redžeba, Mevahibul-Dželil, 4/528, i Sahihu fikhis-sunna, 2/169.)

Učenjaci koji su se opredijelili da takav hadždž nije ispravan, svoj stav dokazuju hadisom u kojem stoji da onome ko krene na hadždž od haram imetka bit će odgovoreno s nebesa na njegovu telbiju: “Tvoj je hadždž od haram imetka, tvoja opskrba je haram, tvoj hadždž je grijeh, i nije primljen.” (Taberani, u djelu El-Evsat, 5/396/5228, s izuzetno slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: Medžmeuz-zevaid, 10/292, i Es-Silsiletus-sahiha, 9/391.) Dakle, hadždž obavljen od haram imetka oslobađa obveznika ove dužnosti, ali je grješan zbog nepropisnog stjecanja imetka, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE