23.8 C
Sarajevo
PočetnaHadždžHoće li uslijed grijeha koje čovjek počini na hadžu biti umanjena nagrada...

Hoće li uslijed grijeha koje čovjek počini na hadžu biti umanjena nagrada za ovaj ibadet?

Pitanje:

Hoće li uslijed grijeha koje čovjek počini na hadžu biti umanjena nagrada za ovaj ibadet?

Odgovor:

Grijesi u svakom slučaju umanjuju nagradu za hadž jer je Svevišnji Allah rekao: “Hadž je u određenim mjesecima. Onom ko se obaveže da će u njima hadž obavljati nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadža…” (el-Bekara, 197). Neki su učenjaci kazali da grijeh počinjen u toku obavljanja hadža posve kvari hadž. Ali ipak, većina islamskih autoriteta drži se ovdje pravila da zabrana koja se ne odnosi posebno na ibadet ne kvari isti taj ibadet. Da ovo objasnimo: zabrana činjenja grijeha ne odnosi se samo na stanje u ihramima, nego je grijehe zabranjeno činiti i mimo tog stanja. I zato je ispravno mišljenjeda činjenje grijeha ne kvari hadž, nego umanjuje nagradu za njega.

Šejh Muhammed b. Usejmin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE