20 C
Sarajevo
PočetnaKurban i akikaJe li dovoljan jedan kurban za cijelu porodicu

Je li dovoljan jedan kurban za cijelu porodicu

Pitanje:

Vrijedi li jedan kurban za cijelu porodicu ili svaka osoba mora posebno zaklati kurban?

Odgovor:

Dovoljno je zaklati jedan kurban za sebe i svoju porodicu. Imam Muslim zabilježio je predanje u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klao jedan kurban i molio: “Gospodaru moj, primi od Muhammeda i Muhammedove porodice.” Ebu Ejjub Ensari veli: “Za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čovjek je klao jedan kurban za sebe i svoju porodicu.” (Malik, Tirmizi i Bejheki, 9/450/19053, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: El-Medžmu, 8/277, i Irvaul-galil, 4/355.)

Ibn Sulejm prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svako je domaćinstvo dužno zaklati jedan kurban.” (Sabirači sunena i Ahmed, s vjerodostojnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Fethul-Bari, 10/6.) Ovo je stav učenjaka malikijske, šafijske, hanbelijske i zahirijske pravne škole. (Vidjeti: El-Muhalla, 7/371, Mevahubul-Dželil, 3/240, Mugnil-muhtadž, 4/285, i El-Insaf, 4/75.)

Hanefijski učenjaci i Ibnul-Mubarek smatraju da jedna ovca vrijedi samo za jednu osobu. (Vidjeti: Bedaius-sanaia, 5/69-70, i Tuhfetul-ahvezi, 5/56.)

Stav većine islamskih učenjaka utemeljen je na vjerodostojnom hadisu, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE