20 C
Sarajevo
PočetnaHadždžŽenin odlazak na hadž bez mahrema

Ženin odlazak na hadž bez mahrema

Pitanje:

Prije godinu i po umro mi je sin u dvadeset petoj godini života, a imala sam samo njega. Od njegovog preseljenja postim za njega ponedjeljkom i četvrtkom i, uz Allahovu pomoć, imam nijet to raditi do kraja života. Imam nijet i otići na hadž za njega, pa su mi prošle godine rekli da moram prvo obaviti hadž za sebe, pa onda za njega. U Islamskoj zajednici sam dobila informaciju da žena, kada napuni četrdeset pet godina života, može sama, bez pratioca (u organizaciji IZ-a) putovati na hadž. Ja živim sama i nemam nikoga ko bi mi mogao biti pratilac, šta da radim?

Odgovor:

Vi, poštovana sestro, za svoga sina možete udijeliti sadaku i činiti mu dovu. Post ponedjeljkom i četvrtkom za mejita nije bio poznat odabranim generacijama muslimana i stoga nije ispravno postiti dobrovoljni post za mejita. Što se tiče fetve o obavljanja hadža bez mahrema nakon napunjenih četrdeset godina, ona je, bez dvojbe, neispravna, jer u šerijatu ne postoji argument koji pravi razliku između mlađe i starije žene kada je u pitanju putovanje bez mahrema, iako se radilo o hadžu. Ova razlika također je u koliziji sa hanefijskim mezhebom koji ne pravi razliku između starijih i mlađih žena koje žele putovati na hadž bez mahrema. (Vidjeti: Tebjinul-hakaik, 2/240)

Hanefijski učenjaci kažu: “Iako bila stara, nije joj dozvoljeno obaviti hadž osim uz pratnju mahrema.” (Vidjeti: Hašijetu Ibn Abidin, 3/532) Ženi nije dozvoljeno da obavi hadž bez pratnje mahrema (muža, sina, oca, djeda, amidže, daidže, pastorka i ostalih skupina koje su joj trajno zabranjene za bračnu vezu).

Ovo je stav apsolutne većine islamskih učenjaka. Fetva koju ste dobili u suprotnosti je sa vjerodostojnim hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o zabrani putovanja žene bez mahrema i kosi se stavom hanefijske pravne škole. (Vidjeti: El-Ihtijar, 1/181–182; Hašijetu Ibn Abidin, 3/531)

Ostaje na kraju pitanje šta činiti? Ako žena nema mahrema, u tom slučaju nije dužna i ne smije obaviti hadž i neće biti zbog toga grješna, naprotiv, bit će nagrađena kod Allaha po svome nijetu i želji da obavi hadž, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: mr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE