27.7 C
Sarajevo
PočetnaUkrašavanjeUpotreba mirisa (parfema) koji sadrže određenu količinu alkohola?

Upotreba mirisa (parfema) koji sadrže određenu količinu alkohola?

Pitanje:

Da li je dozvoljeno koristiti mirise (parfeme) koji sadrže odreðenu količinu alkohola?

Odgovor:

Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na Njegovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
Propis korištenja parfema koji sadrže alkohol vraća se na propis čistoće, odnosno nečistoće alkohola, oko čega kod islamskih učenjaka postoje dva poznata mišljenja.

Prvo: Alkohol je nečist. Ovog mišljenja su sve četiri priznate islamske pravne škole (hanefijska, malikijska, šafijska i hanbelijska), a ovo mišljenje preferirao je i šejhul-islam Ibn Tejmijje, r.h. Kao dokaz, prvenstveno navode sljedeći ajet:
«O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne (pogane) stvari, šejtanovo djelo, zato se toga u potpunosti klonite da biste postigli što želite.» (El-Maide, 90.)
– Kažu da je Allah alkohol nazvao ”er-ridžs” (nešto odvratno i pogano), odnosno nečistim, i naredio da ga se u potpunosti klonimo.

Drugo: Alkohol je čist. Ovog stava iz reda prvih generacija bili su Rebi'a, Lejs i Muzeni, a kao prioritetnije mišljenje od potonjih učenjaka odabrali su ga imam Ševkani, San'ani, Ahmed Šakir, Albani i Ibn Usejmin, r.h.
Kao dokaz navode činjenicu da u ajetu nema jasnog dokaza da se pod pojmom
”er-ridžs” misli na nečistoću, jer u arapskom jeziku ovaj pojam pored toga što može značiti nečistoća, ima još mnogo drugih značenja, kao naprimjer:
šerr – zlo, haram – zabranjeno, azabun – kazna (patnja), ismun – grijeh, kufrun – nevjerstvo, kabihun – nešto ružno itd.
Isto tako kažu da niko od prvih generacija riječ ”er-ridžs”, koja se spominje u ajetu, nije protumačio kao nečist.
– Kažu da alkohol iako je haram – zabranjen, to ne znači da je nužno i nečist, jer nije sve ono što je haram uvijek i nečisto. Naprimjer, zlato i svila zabranjeni su muslimanima muškarcima, ali se smatraju čistim po konsenzusu učenjaka. Isto tako, otrov je haram, ali nije nečist.

– Navode i nekoliko hadisa iz kojih se indirektno može zaključiti da alkohol nije nečist:

1. Kada je Allah, dž.š., zabranio alkohol, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je da se sve zalihe alkohola unište i proliju, što su ashabi i učinili tako da je ”alkohol tekao ulicama Medine”, kako kaže prenosilac hadisa. (Hadis bilježi Buharija, br. 2332, Muslim, br. 1980, od Enesa b. Malika, r.a.)
Učenjaci koji alkohol smatraju čistim kažu da su ashabi gazili po ulicama po kojim je bilo alkohola, a zatim su ulazili u džamiju koja tada nije bilo zastrta tepisima, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije im naredio da operu svoju obuću.

2. Jedan čovjek je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, htio pokloniti alkohol ne znajući za njegovu zabranu, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to rekao: ”Allah koji je zabranio pijenje alkohola zabranio je i njegovu prodaju”, nakon čega je čovjek odmah prolio alkohol iz posude u kojoj je bio. (Muslim, br. 1579, od Abdullaha b. Abbasa, r.a.)

Kažu učenjaci: da je alkohol bio nečist, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio bi ashabima da proliju vodu na mjesto gdje je alkohol proliven kako bi ga očistili, kao što je učinio kada je jedan pustinjak izvršio malu nuždu u džamiji, pa im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da na to mjesto proliju kofu vode.

Na kraju zaključujemo da je drugo mišljenje jače, a ide mu u prilog i činjenica da nema jasnog i nedvosmislenog dokaza koji upućuje na nečistoću alkohola (jer poznato islamsko pravilo glasi da je sve u osnovi dozvoljeno, osim onoga za što postoji jasan dokaz da je zabranjeno), tako da je dozvoljeno koristiti mirise u kojima ima alkohola.

Pored toga, prvo mišljenje takoðer ima svoju težinu, pogotovo zbog činjenice da ga zagovaraju sve četiri pravne škole, i da je Uzvišeni Allah u ajetu naredio da se alkohola klonimo, pa je opreznije izbjegavati ovakve mirise. Takoðer, postoji mnoštvo mirisa koji ne sadrže alkohol, a vrlo su dobri i kvalitetni pa će musliman njihovom upotrebom izbjeći ulazak u ono oko čega postoji spor, što je svakako pohvalno.
A Allah Uzvišeni najbolje zna.

Odgovorio: Amir Durmić, prof.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE