27.7 C
Sarajevo
PočetnaBrakZadovoljstvo i pristanak žene nije uslov za ženidbu druge žene

Zadovoljstvo i pristanak žene nije uslov za ženidbu druge žene

PITANJE:

Oženjen sam već nekoliko godina i imam nekoliko djece. Sretno živim sa svojom porodicom, ali osjećam potrebu za drugom ženom. Jedna mi žena nije dovoljna. Želim imati ženu s određenim osobinama koje ne posjeduje moja prva žena i ne želim činiti haram. U isto vrijeme, nailazim na poteškoću u ženidbi s drugom, jer moja žena, kod koje nisam vidio nikakve neprijatnosti, u potpunosti odbija ženidbu s drugom. Šta mi savjetujete? Šta savjetujete mojoj ženi da bi se pomirila s tim? Da li ona ima pravo odbijati moju želju za brakom, a naročito u slučaju kada ću joj dati sva njena prava? Hvala Allahu, subhanehu ve te’ala, materijalno sam obezbijeđen za dva braka.

ODGOVOR:

Ako je u pitanju situacija kao što si je spomenuo, onda po Šerijatu možeš oženiti drugu, treću i četvrtu ženu prema svojoj mogućnosti i potrebi, da bi sačuvao svoje stidno mjesto i pogled. Sve to pod uslovom da budeš pravedan prema njima, postupajući prema riječima Uzvišenog Allaha: ”Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete pravedni biti, onda se ženite s onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo s jednom.” (En – Nisa’, 3.)

Kaže Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “O skupino mladića, ko je od vas u stanju da se oženi, neka se oženi, jer brak bolje čuva pogled i stidno mjesto, a ko nije u stanju neka posti, jer to mu je zaštita.” (Muttefekun ‘alejhi; Buharija, poglavlje: “Brak”, 5065. i Muslim, poglavlje: “Brak”, 1400.)

Višeženstvo je uzrok brojnog potomstva, a Šerijat na to podstiče i tome poziva, a dokaz za to su Poslanikove, sallallahu ‘alejhi ve sellem, riječi: “Ženite one koje mnogo rađaju i koje mnogo vole, jer ću se ja natjecati vašom brojnošću na Sudnjem danu.” (Ahmed, 3/158, 245 i Ibn Hibban, 4028.)

Ono što Šerijat nalaže ženi je nesuprotstavljanje višeženstvu i da ti dozvoli da se oženiš, a ti si dužan u potpunosti biti pravedan i da ispunjavaš svoje obaveze prema njima. Sve ovo spada u potpomaganje u dobročinstvu i bogobojaznosti. Uzvišeni Allah kaže: ”Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i bogobojaznosti.” (El-Ma’ide, 2.)

Kaže Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Allah će pomagati roba (čovjeka), dok on bude pomagao svome bratu” (Muslim, poglavlje: “Zikr”, 2699.)

 Ti si njen brat po vjeri, a ona je tvoja sestra i Šerijat vam nalaže da se pomažete u dobru. Prenosi se u vjerodostojnom hadisu, kojeg bilježe Buharija i Muslim od Ibn – Omera, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude ispunjavao potrebe svome bratu, Allah će njemu ispunjavati njegove potrebe.” (Buharija, poglavlje: “Nepravda”, 2442. i Muslim, poglavlje: “Dobročinstvo”, 2580.)

Međutim, pristanak žene nije uvjet za višeženstvo, ali je potrebno, da bi se među vama nastavio život na najljepši mogući način. Da Allah, dželle šanuhu, popravi stanje svih muslimana i da vam propiše svako dobro. (Šejh Ibn Baz, “El Medželletul – arabijet”, 168.)

ŠEJH IBN BAZ

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE