13.8 C
Sarajevo
PočetnaKur'anUčenje sure Mulk svako veče

Učenje sure Mulk svako veče

Pitanje:

Treba li suru Mulk proučiti svake večeri?

Odgovor:

Neki učenjaci smatraju da je lijepo proučiti sure: Sedžde i Mulk svake večeri. Ebu Zubejr prenosi da je Džabir b. Abdullah rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi odlazio na počinak dok ne bi proučio sure Sedžde i Mulk.” (Tirmizi, Ahmed, Hakim, Taberani u djelu Ed-Dua, 2/914-916, i Temmam u djelu El-Fevaid, 4/157. Imam Hakim i šejh Albani hadis smatraju ispravnim. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 2/130.)

Međutim, imam Tirmizi i Ibn Hadžer ovo predanje nisu prihvatali i sve njegove puteve smatrali su slabim, što je jače mišljenje. (Vidjeti: Udžaletur-ragibil-mutemenni, 2/768-770.) U ispravnom hadisu navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kur’anska je sura, ima trideset ajeta, i zagovarat će se za onoga ko je bude učio, sve dok mu ne bude oprošteno. To je sura Mulk.” (Ebu Davud, Ebu Ja‘la, Hakim i Ebu Bekr Dineveri u djelu El-Mudžalesa, 1/386. Imam Tirmizi, Hakim, Dija Makdisi, Zehebi i Albani ovu verziju smatraju prihvatljivom. Imam Hejsemi smatra da su njeni prenosioci pouzdani. Vidjeti: Medžmeuz-zevaid, 7/127, Sahihu Ibni Madže, 2/1244, i Udžaletur-ragibil-mutemenni, 2/782.)

U drugoj verziji stoji: “Kur’anska je sura, ima samo trideset ajeta, i zauzimat će se za onoga ko je bude učio, dok ga ne uvede u Džennet. To je sura Mulk.” (Taberani, u djelu El-Evsat, 4/230. Imam Hejsemi prenosioce ovog predanja smatra pouzdanim. Vidjeti: Medžmeuz-zevaid, 7/127.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE