13 C
Sarajevo
PočetnaBrakNagodba oko isplate mehra

Nagodba oko isplate mehra

Pitanje:

Je li uredu da žena traži od muža, prije sklapanja braka, da joj udadbeni dar (mehr) isplati jedino ako dođe do razvoda braka?

Odgovor:

Mehr, udadbeni dar, pravo je koje žena zaslužuje sklapanjem bračnog ugovora ili uslijed prvog spolnog odnosa s mužem. Allah, džellešanuhu, naredio je davanje mehra: “I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte; a ako vam one od svoje volje od toga šta poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte” (En-Nisa, 4).

Mehr se može dati odmah u cijelosti, može se dati kasnije, a može se, također, dio mehra dati odmah a dio kasnije. Ibn Kudama, rahimehullah, u djelu “El-Mugni”, 7/169, kaže da u tome nema smetnje. Šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, rekao je: “Dozvoljeno je odgoditi isplatu udadbenog dara. Čovjek ima pravo uvjetovati odlaganje ispate mehra ili jednog njegova dijela, no mora ga isplatiti kad istekne rok. Ako se mehr ne odgodi, onda se mora ženi isplatiti uslijed razvoda, ili prisilne rastave braka, ili smrti…”

Kao da ste rekli svom mužu: “Ako umrem prije tebe ili ako se ne razvedemo, poklanjam ti cjelokupan mehr”, i to je dozvoljeno. Ali, prije braka treba definirati visinu mehra i način njegove isplate, ako se dogodi razvod braka. A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Abdurrahman Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE