27.7 C
Sarajevo
PočetnaNamazIzostavljanje džuma-namaza

Izostavljanje džuma-namaza

Pitanje:

Čuo sam od nekoliko imama da izlazi iz islama punoljetni muškarac koji izostavi dvije ili tri džume. Pročitao sam ovaj hadis: “Ko, neopravdano, tri put zaredom, propusti džuma-namaz, Allah će mu zapečatiti srce!” Šta se zapravo dogodi s čovjekom kad mu Uzvišeni Allah zapečati srce? I prestaje li biti musliman onaj ko izostavi nekoliko džuma?

Odgovor:

Pitanje izostavljanja namaza jedno je od značajnih pitanja u islamu. Onaj ko obavlja namaz treba se nadati Božijoj milosti. A onaj ko ne obavlja namaz prekinuo je vezu s Allahom, džellešanuhu, i posljedice će sam snositi; Allahu to šta on čini neće nimalo nauditi. Džuma-namaz stroga je dužnost svakog muslimana, i onaj ko izostavlja ovaj namaz smatra se velikim grešnikom (neki učenjaci, dokazujući to Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, hadisima, kažu da je onaj ko ne klanja izašao izvan okvira islama).

Hadis koji ste naveli: “Ko, neopravdano, tri put zaredom, propusti džuma-namaz, Allah će mu zapečatiti srce!” zabilježili su Ebu Davud, Et-Tirmizi i En-Nesai, i on je, prema šejhu El-Albaniju, prihvatljiv. Znano je da hadisi jedni druge objašnjavaju, pa imamo drugi hadis u kojem stoji: “Ko, neopravdano, tri put zaredom, propusti džuma-namaz, bit će upisan u kategoriju dvoličnjakâ!” (Et-Taberani; ovaj je hadis prihvatio muhadis ovog vremena šejh El-Albani). Ibn Abbas, radijallahu anhu, govorio je: “Ko izostavi tri džume zaredom, takav je odbacio islam za leđa svoja!” (Ebu Ja‘la)

U vezi sa značenjem hadisa: “…Allah će mu zapečatiti srce”, tu je objašnjenje imama El-Munavija: “…i ove Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi znače da će Uzvišeni Allah učiniti da srce tog čovjeka prekrije koprena, pa će mu uskratiti Svoju dobrotu, dati da u njemu prevlada neznanje, osorost i bezosjećajnost, ili će učiniti da u njegovu srcu bude licemjerstvo” (Fejdul-Kadir). A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Abdurrahman Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE