13 C
Sarajevo
PočetnaKurban i akikaProdavanje kože od kurbana

Prodavanje kože od kurbana

Pitanje:

Da li je dopušteno prodati kožu od kurbana?

Odgovor:

Nije dopušteno prodati kožu od kurbana, na osnovu Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Ko proda kožu od kurbana, taj kao da nije ni zaklao kurban.” (Hakim, 2/422, i Bejheki, 9/496. Imam Hakim predanje smatra ispravnim. Šejh Albani ga je ocijenio dobrim. Vidjeti: Sahihul-džamia, 2/1055.) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Onaj ko traži nazad ono što je poklonio sličan je psu koji povrati pa pojede ono što je povratio.” (Buharija, 2589, i Muslim, 1622.)

Ako nije dopušteno tražiti stvar poklonjenu stvorenju, kako može biti dopušteno vratiti ili ponovo se koristiti onim što je prineseno kao pokornost i ibadet Stvoritelju svih svjetova?! Također, po mišljenju većine islamskih učenjaka: Ebu Hanife, Šafije, Ahmeda, Ibn Hazma i nekih drugih, nije dopušteno dati kožu ili drugi dio kurbana mesaru ili kasapinu kao naknadu za njegov rad. (Vidjeti: El-Muhalla, 7/385, El-Mebsut, 12/14, El-Mugni, 11/111, Medžmu'ul-fetava, 26/163, Revdatut-talibin, 3/225, i Eš-Šerhul-mumtia, 7/512-514.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE