10 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaDa li je ženi koja ima menstruaciju dozvoljeno prisustvovati predavanjima u džamiji?

Da li je ženi koja ima menstruaciju dozvoljeno prisustvovati predavanjima u džamiji?

Pitanje:

Da li je ženi koja ima menstruaciju dozvoljeno da prisustvuje predavanjima i halkama Kur’ana u džamiji, i da se zadrži u džamiji samo za vrijeme predavanja, nakon čega će odmah izaći? Potrebno je napomenuti da ona posjećuje ta predavanja u kontinuitetu i boji se da će joj ostati uskraćeno znanje koje može steći na tim predavanjima i koje je poslije teško steći na drugom mjestu. Allah vas nagradio!

Odgovor:

Većina islamskih učenjaka, a među njima i četverica imama (Ebu Hanifa, Malik, Ahmed i Šafija) smatraju da ženi koja ima menstruaciju nije dozvoljen boravak u džamiji. Kao dokaz za svoje mišljenje navode hadis koji bilježe Buhari, 974, i Muslim, 890, od Ummi Atijje koja je rekla: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je da iz odaja izvedemo mlade djevojke na bajramsku musallu, a ženama u hajzu naredio je da se odmaknu od bajramske musalle.”

U ovom hadisu uočavamo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio ženama koje imaju mjesečnicu, tj. hajz, da prisustvuju na musalli te im naredio da se udalje od nje, jer musalla ima propis mesdžida, što ukazuje na to da je takvoj ženi zabranjen boravak u mesdžidu.

Kao dokaze sa svoju tvrdnju navodili su i druge hadise koji su slabi – daif, poput onoga u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “U džamiju nije dozvoljeno ući ženi koja ima hajz i čovjeku koji je džunup.” Ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud, a šejh Albani ocijenio ga je slabim – daif.

Stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji postavljeno je sljedeće pitanje:

“Kakav je šerijatski propis za ženu koja u vremenu hajza ulazi u mesdžid kako bi slušala hutbu?” Njihov je odgovor glasio: “Ženi koja ima hajz ili nifas nije dozvoljeno da boravi u mesdžidu, s tim da joj je dozvoljeno da samo prođe kroz mesdžid ukoliko se za to ukaže potreba i bude sigurna da neće doći do prljanja mesdžida. Kaže Uzvišeni: ‘…i kada ste džunupi – osim ako ste putnici – sve dok se ne okupate.’ (En-Nisa, 43) Žena koja ima hajz tretira se poput čovjeka koji je džunub.” (Fetve Stalne komisije, 10/143)

Upitan je šejh Usejmin, r. h.: “Da li je ženi koja ima hajz dozvoljeno da prisustvuje predavanjima u džamiji?”, pa je odgovorio: “Ženi koja ima hajz nije dozvoljeno da boravi u džamiji. Dozvoljeno joj je da prođe kroz džamiju pod uvjetom da je sigurna da krv koja izlazi iz nje neće uprljati džamiju. Dozvoljeno joj da sjedi pored vrata ili u blizini džamije ako do nje dopire glas predavača sa razglasa. Međutim, nije joj dozvoljeno da uđe u džamiju radi slušanja predavanja ili učenja Kur’ana dok je u hajzu. U prilog ovome idu riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na Oproštajnom hadžu, kada je saznao da je Safija (njegova supruga) dobila hajz, pa je rekao: “A zar će nas zadržati?”, tj. spriječiti naš planirani izlazak iz Meke. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pomislio je da ona nije obavila tavaful-ifadu i da će morati čekati da joj prestane hajz pa da opet može ući u Harem i obaviti obavezni tavaful-ifade oko Kabe. Prisutni rekoše: “Ona je već obavila tavaful-ifadu.” Ovaj hadis ukazuje na to da ženi nije dozvoljeno ući u džamiju pa makar željela činiti ibadet. Zatim, u vjerodostojnim predajama navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio ženama da izađu na bajramsku musallu radi zikra i namaza, a s druge strane naredio je ženama u hajzu da se udalje od te iste musalle. (Usejmin, Fetava tahare, str. 273)

Govoreći o ovom pitanju, šejh Ibn Baz je rekao: “Nema smetnje da žene koje imaju hajz i nifas borave blizu džamije i tako slušaju predavanje, ali im nije dozvoljeno da uđu u džamiju.” (Fetve šejha Ibn Baza, 10/220)

Šejh Muhammed el-Muhtar eš-Šinkiti kaže: “Ženi koja ima hajz nije dozvoljeno da boravi u mesdžidu. Dokaz za to jeste hadis u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio u džamiji, rekao Aiši, r. a.: “Dodaj mi tu posteljinu”, a ona mu odgovori: “Ja imam hajz.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Tvoj hajz nije u tvojoj ruci.” Ovaj hadis ukazuje nam na to da je ženi zabranjen ulazak u džamiju dok ima hajz, jer je Aiša, r. a., kada joj je rečeno: “Dodaj mi tu posteljinu”, odgovorila: “Ja imam hajz.” Suzdržala se od izvršenja naredbe pravdajući to time da ima hajz (i da ne može ući u mesdžid). Ovo je bilo općeprihvaćeno mišljenje za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer Aiša, r. a., neće sama od sebe izmišljati šerijatske propise.” (Šerh Zadul-mustekna)

A Allah, dž. š., najbolje zna!

Odgovorio: Adnan Maglić

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE