17 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeIme Meleka smrti

Ime Meleka smrti

Pitanje:

Da li se Melek smrti smije zvati imenom Azrail?

Odgovor:

Uzvišeni Allah je meleka koji uzima duše nazvao Melekom smrti: “Reci: ’Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti…’” (Es-Sedžda, 11.) Postoje brojni hadisi u kojima se melek koji uzima duše naziva Melek smrti. Ta su predanja zabilježili: Buharija, Muslim, Tirmizi, Ahmed i neki drugi muhaddisi. Koliko znam, ni u jednom hadisu nije spomenuto ime Azrail. Prvi ko je Meleka smrti nazvao tim imenom jeste Vehb b. Munebbih (u. 110. godine po H.). O tome se više može saznati iz djela Hašijetus-Sindi alen-Nesai, 4/118. To predanje od Vehba zabilježio je Ebu Muhammed Asbehani u djelu El-Azama, str. 157/441. Od tada su neki islamski učenjaci Meleka smrti počeli nazivati imenom Azrail. (Vidjeti: El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 19/187, i Fejdul-Kadir, 2/101.)

Poznati hadiski autoritet Muhammed Nasiruddin Albani smatra da riječ Azrail vuče korijen iz israilijata, predanja koja pripovijedaju sljedbenici Knjige. (Vidjeti: El-Akidetut-Tahavijja, str. 72, s opaskama šejha Albanija.) Neki smatraju da je Meleku smrti pravo ime Abduldžebbar. (Vidjeti: El-Fevakihud-devani, 1/158.) Ali ovog meleka nije dopušteno zvati ni Azrail ni Abduldžebbar, jer je to mijenjanje imena kojim ga je nazvao Svevišnji Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ako ljudi nisu zadovoljni da neko mijenja imena koja su im nadjenuli njihovi očevi, kako sebi mogu dopustiti mijenjanje imena potekla od Mudrog Zakonodavca, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE