26.6 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaObilježavanje Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, rođendana

Obilježavanje Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, rođendana

Pitanje:

Da li je ispravno obilježavanje Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, rođendana učenjem mevluda? 

Odgovor:

Obilježavanje rođendana uopće nevjernički je običaj. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, strogo je zabranio oponašanje nevjernika. To nije dopušteno. Još je veći grijeh slaviti Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, rođenje, tim prije jer se taj čin smatra vjerskim obredom i približavanjem Uzvišenom Allahu, za razliku od slavljenja rođendana drugih ljudi, što se smatra više zabavom, proslavom, veseljem, zapravo dangubom. Musliman se može i smije približavati Allahu, dželle šanuhu, isključivo na šerijatski legitiman način, propisan Kur’anom ili hadisom. Sve što nisu praktikovale prve generacije, nije dopušteno činiti. Sve što nije bilo dio vjere za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba, ne može biti njen dio do Sudnjega dana. Islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju da niko u prva tri stoljeća nije obilježavao Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, rođendan. Dakle, ashabi, tabiini i imami četiri pravne škole nisu znali za mevlud, novotariju koju danas čine mnogi muslimani. (Vidjeti: Fetavel-ledžnetid-daima, 3/6 i 18.)

Prvi ko je to uveo bio je Muizz lidinillah Fatimi, krajem četvrtog hidžretskog stoljeća. Svevišnji Allah rekao je: “Danas sam vam vjeru vašu upotpunio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera…” (El-Maide, 3.) Ovaj je ajet objavljen na Oprosnom hadždžu, i nakon njega nije objavljen nijedan ajet koji u sebi sadrži neki propis. Dakle, vjera je upotpunjena još za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i svaka uvedena stvar, nakon njenog upotpunjenja, neprihvatljiva je. Imam Muslim zabilježio je da je Aiša, radijallahu anha, prenijela sljedeće Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Ko u islam uvede  nešto što nije od njega, to se odbacuje.” Allah se smilovao imamu Maliku kada je rekao: “Ko uvede u islam neku novotariju, smatrajući je lijepom, potvorio je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za pronevjeru poslanstva, jer je Uzvišeni rekao: ’Danas sam vam vjeru vašu upotpunio…’ Šta tada nije bilo dio vjere, nije ni danas.” (Vidjeti: El-Itisam, 1/62 i 2/368, od imama Šatibija, El-Bidatu ve eseruha, str. 29, od Selima Hilalija.) Slično je rekao i Ibn Hazm u djelu El-Ihkam, 6/255. Upozoravajući muslimane na novotarije, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem,  rekao je: “Dosljedno slijedite moj sunnet i praksu  pravednih vladara, a čuvajte se novotarija, jer je svaka novotarija zabluda.” (Tirmizi, Ebu Davud i Ahmed, sa ispravnim lancem prenosilaca.)

Budući da obilježavanje mevluda nije bilo poznato za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti pravednih vladara, to se, shodno navedenom hadisu, smatra novotarijom koja vodi u zabludu. Pored toga, u sunnetu ne postoji, koliko znam, vjerodostojan argument koji precizira datum Vjerovjesnikovog, sallallahu alejhi ve sellem, rođenja, već se radi o nagađanju i pretpostavkama. Neki historičari smatraju da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen početkom mjeseca rebiul-evvela, a drugi kažu sredinom devetog, ili desetog ili dvanaestog. To nam ukazuje da ashabi nisu posvećivali posebnu, bolje rečeno, nikakvu pažnju danu (tj. datumu) u kojem je rođen Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u protivnom ne bi postojalo razilaženje o tom pitanju, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE