21 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaGradnja džamije sa imetkom nemuslimana?

Gradnja džamije sa imetkom nemuslimana?

Pitanje:

Da li je dozvoljeno graditi džamiju imetkom nemuslimana (nevjernika)?

Odgovor:

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Većina islamskih učenjaka (hanefije, šafije i hanbelije) je na stanovištu da je sa imetkom nemuslimana dozvoljeno graditi džamiju, s tim da on od tog djela na onom svijetu neće imati nikakve koristi, jer ne vjeruje u Kur'an kao objavu niti u Muhammeda kao posljednjeg poslanika. Imetak nemuslimana, za koji sigurno znamo da je haram (kao što je imetak od kamate ili prodaje alkohola) nije dozvoljeno koristiti za gradnju džamija, a isti je propis za ovakvu vrstu imetka i od muslimana.

Prema tome, na osnovu stava većine islamskih učenjaka, imetak nemuslimana koji je stečen na, po islamu, dozvoljen način, dozvoljeno je koristiti u svrhu gradnje džamije. Meðutim, bolje je da se za tu svrhu, ako postoji, koristi imetak muslimana, jer ne dolikuje da se Allahove kuće grade imetkom onoga ko ne priznaje Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, za poslanika i Kur'an za objavu, osim u slučaju da muslimani nemaju dovoljno imetka za gradnju džamije a ona im je prijeko potrebna. Što se tiče ajeta: »Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju», on je objavljen kao odgovor idolopoklonicima koji su se hvalisali održavanjem Kabe, da im to djelo neće biti primljeno dok ne povjeruju u Poslanika. Allah, opet, najbolje zna.

Odgovorio: Ribo Abdulvaris

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE