10 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiŠerijatski tretman grljenja muškarca i žene

Šerijatski tretman grljenja muškarca i žene

PITANJE:

Da li je grljenje dozvoljeno? Da malo bolje preciziramo pitanje: Da li je dozvoljeno grljenje sa ženama, svejedno da li se radi o rodicama ili drugim ženama?

ODGOVOR:

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dž.š. Ako brat koji je postavio ovo pitanje, ali i drugi, znaju da je rukovanje sa stranom ženom zabranjeno, onda je sa većim razlogom zabranjeno grljenje sa njom i ono je na većem stupnju zabrane. Rodica koja ne spada u kategoriju mahrema, također, ima tretman strane žene. Što se tiče rodbine sa kojima se ne može vjenčati zbog srodstva, kao što su tetke sa majčine i očeve strane, dozvoljeno je muškarcu da se rukuje sa njima. Po pitanju grljenja i ljubljenja u usta, treba istaći da je takav vid pozdrava zabranjen zbog toga što on može pobuditi strasti. Ta zabrana je izrečena na osnovu opreza i preventive. Dovoljno je u toj takvoj situaciji poljubiti čelo ili nos.

Ono što slijedi su pitanja koja su postavljena šejhu Abdul-Azizu ibn Bazu, r.a., na koja je on dao svoj odgovor.

1- Šejh Abdul-Aziz ibn Baz, r.a., je upitan:

Trenutačno živim u Rijadu u kome, također, živi i moja bliža rodbina. Tu su, između ostalih, kćerke mojih tetaka, kao i žene i kćerke mojih amidža. Kad ih posjećujem, selamim i poljubim i te žene, a one sjede u mom društvu otkrivene. Osjećam se neprijatno i neugodno zbog ovog postupka, uz napomenu i saznanje da je ovaj običaj proširen u većini oblasti na jugu Saudije. Šta vi kažete o ovom običaju i kako da se ja postavim u svemu tome?…  Podučite me i pomozite mi, da vas Allah, dž.š., nagradi dobrom!

Odgovor:

Ovaj običaj je pokuđen i loš, i u suprotnosti je sa Šerijatom. Tebi nije dozvoljeno da ih ljubiš i da se rukuješ sa njima. Tvoje strine, amidžine i dajdžine kćerke i rodice slične njima nisu u kategoriji rodica sa kojima se ne možeš vjenčati, te se moraju pokrivati pred tobom i ne smiju ti pokazivati svoje ukrase. Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca.” (El-Ahzab, 53.)

Ovaj ajet obuhvata, po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka, i supruge Allahovog Poslanika, s.a.v.s. i druge žene. Stav onih koji kažu da se ovaj ajet odnosi iskljičivo na žene Allahovog Poslanika, s.a.v.s. je neispravan i bez valjane argumentacije. Govoreći o obavezama žena, u suri En-Nur Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “…I neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih…” (En-Nur, 31.)

Ti nisi jedan od onih koji su izuzeti u ovom ajetu, nego se smatraš strancem za svoje  strine, amidžine i dajdžine kćerke. To znači da ti nisi njihov mahrem i tvoja obaveza se sada sastoji u tome da ih obavijestiš o napomenutom, te da im pročitaš ovu fetvu kako bi ti se izvinule i saznale šerijatski propis po ovom pitanju. Dovoljno je da ih verbalno poselamiš, bez ljubljenja i rukovanja, zbog ajeta koje smo citirali.

Tu su i riječi Allahovog Poslanika, dž.š., koje je izrekao prilikom želje i pokušaja jedne žene da se rukuje sa njim: “Ja se ne rukujem  sa ženama!”

Aiša, r.a., je, također, rekla: “Ruka Allahovog Poslanika, s.a.v.s. nije nikada dodirnula ruku ni jedne žene. On je verbalno primao prisegu od njih.”

Isto tako, u Buharijinoj i Muslimovoj zbirci hadisa zabilježena je vjerodostojna predaja vezana za priču o potvori  Aiše, r.a., gdje ona kaže:

“Kada sam čula glas Safvana ibn Muattala, r.a., prekrila sam svoje lice velom, a on me je i ranije viđao prije propisa o hidžabu.”

Ovaj hadis upućuje na to da su žene pokrivale svoja lica velom, nakon što je objavljen ajet o hidžabu.

Molimo Allaha, dž.š., da popravi stanje muslimana i da im podari shvatanje u vjeri! Allah, dž.š., upućuje na ono što je ispravno. (Fetava islamijje, 3/77-78.)

2- Šejh Ibn Baz, r.a., je, također, rekao: “Nema smetnje da čovjek poljubi svoju kćerku, bila ona mala ili velika, bez uzbuđivanja strasti i pohote. Taj poljubac može da bude u obraz, ako se radi o velikoj kćerki. Potvrdu za to imamo u vjerodostojnoj predaji od Ebu Bekra Es-Siddika, r.a., u kojoj stoji da je on poljubio svoju kćerku Aišu, r.a., u obraz. Poljubac u usta, ponekad, može dovesti do pokretanja strasti, pa je njegovo izbjegavanje preče i preventivnije. Na drugoj strani, kćerka može poljubiti svoga oca, bez strastvenosti, u nos ili glavu. Ukoliko bi poljubac bio popraćen strašću, on je zabranjen za sve, kako bi se na taj način spriječilo pitanje iskušenja i kako bi to bila mjera opreza i predostrožnosti za  zaustavljanje razvrata.” (Fetava islamijje, 3/78-79.) Uzvišeni Allah, dž.š., najbolje zna.

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE