-0.1 C
Sarajevo
PočetnaBrakRazgovor s mužem u prisustvu stranaca

Razgovor s mužem u prisustvu stranaca

Pitanje:

Da li je žena grješna ako razgovara sa svojim mužem u prisustvu stranaca?

Odgovor:

Muslimanka mora paziti na svoje ponašanje, posebno u prisustvu stranaca, ljudi koji s njom mogu stupiti u bračnu vezu (nakon razvoda). Glas žene lahko može izazvati požudu i probuditi strasti stranih muškaraca. Zato, žena neće pričati u njihovom prisustvu, osim po potrebi; a ženski glas nije avret, po mišljenju učenjaka hanefijske, šafijske, hanbelijske i nekih učenjaka malikijske pravne škole. (Vidjeti: Revdatut-talibin, 7/21, El-Furu, 1/372, Hašijetu Ibni Abidine, 1/406.)

U najispravnijim hadiskim zbirkama navodi se da su ashabijke razgovarale s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, da su, po potrebi, razgovarale s ashabima, i to da su tabiini pitali ashabijke, posebno majke pravovjernih, brojna vjerska pitanja. Ali i pored toga, zabranjeno je da žena uljepšava i istanjuje glas u prisustvu stranaca, jer je žena najveće iskušenje za muškarce, kako stoji u hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim.

Allah, dželle šanuhu, rekao je: “O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, nemojte utanjeno govoriti, pa da tada žudi onaj u čijem je srcu bolest, i govorite riječi poštovanja vrijedne.” (El-Ahzab, 32.)

Iako je ajet objavljen u pogledu majki pravovjernih, nijedan učenjak nije rekao da se ne odnosi i na druge žene, i da im je dopušteno da u prisustvu muškaraca govore lijepim i istanjenim glasom, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE