21 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaProklinjanje šejtana

Proklinjanje šejtana

Pitanje:

Mora li se šejtan prokleti kada god se spomene?

Odgovor:

Dopušteno je proklinjanje šejtana, jer ga je Uzvišeni Allah prokleo do Sudnjeg dana. Međutim, to se ne mora uvijek činiti. Bolje od toga jeste traženje utočište od njegovog zla. Ebu Mulejh prenosi da je jedan od ashaba jahao s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na devi pa je posrnula. Ashab reče: “Upropašten neka je šejtan!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: “Ne govori tako, jer šejtan tada postaje velik kao kuća, već reci: ’Bismillah!’, a kada to kažeš, on se smanjuje sve dok ne postane malehan kao muha.” (Ebu Davud, Tahavi i Taberani, u djelu Ed-Dua, 3/1699-170, i Begavi, 12/353-354, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Udžaletur-ragibil-mutemenni, 2/583-584.)

U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ne vrijeđajte šejtana, već tražite kod Allaha utočište od zla koje on nosi.” (Temmam, u djelu El-Fevaid, 3/372 – Er-Revdul-bessam, i Ebu Tahir, djelu El-Muhallis, 2/447 – Kešful-hafa, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 5/547.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE