13 C
Sarajevo
PočetnaPoslovanjeUzimanje kamate od nevjernika koji se bore protiv islama

Uzimanje kamate od nevjernika koji se bore protiv islama

Pitanje:

Smije li musliman uzimati kamatu od nevjernika koji se bore protiv islama da bi ih oslabio na taj način?

Odgovor:

Uzimanje i davanje kamate generalno je zabranjeno jasnim kur’anskim i hadiskim tekstovima i konsenzusom islamskih učenjaka. Kada je riječ o uzimanju kamate, nema razlike između muslimana i nemuslimana, bilo da se bori protiv islama ili je u primirju s muslimanima, jer ovi argumenti nisu napravili razliku između tih kategorija ljudi, i to je stav većine islamskih učenjaka, za razliku od nekih pravnika koji su dopustili uzimanje kamate u nevjerničkoj zemlji koja se bori protiv muslimana. (Vidjeti: El-Umm, 9/507, El-Mebsut, 14/56, El-Muhalla, 8/514, El-Mugni, 4/176, Šerhu Fethil-Kadir, 7/38, El-Medžmu, 9/375-376, El-Binajetu šerhul-hidaja, 8/299-300, El-Insaf, 5/52-53, Es-Sejlul-džerrar, 3/154.)

Najjači dokaz učenjaka koji dopuštaju uzimanje kamate u ovom slučaju jeste hadis koji se pripisuje Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a u kojem stoji sljedeće: “Nema kamate u neprijateljskoj zemlji između muslimana i nevjernika koji se bori protiv islama.” (Ovaj hadis nema nikakve osnove niti je uopće zabilježen u hadiskim zbirkama. Vidjeti: El-Umm, 9/507, El-Medžmu, 9/376, Nasbur-raja, 4/44, Ed-Diraja, 2/158, i El-Hidaja, 8/299.) Štaviše, iz tih riječi koje se pripisuju Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, može se razumjeti zabrana kamate, a ne negacija njenog postojanja. (Vidjeti: El-Medžmu, 9/376.) O

vi se učenjaci povode i za nekim logičkim argumentima koji se ne mogu i ne smiju pretpostaviti jasnim ajetima i hadisima koji zabranjuju kamatno poslovanje, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE