25.5 C
Sarajevo
PočetnaNamazNamaz sa zavrnutim nogavicama ili rukavima

Namaz sa zavrnutim nogavicama ili rukavima

Pitanje:

Neki ljudi govore da nije dopušteno obavljati namaz sa zavrnutim nogavicama ili rukavima. Da li je to tačno? Allah vas nagradio!

Odgovor:

Zavrtanje odjeće u namazu treba izbjegavati jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Naređeno mi je da činim sedždu sa sedam dijelova tijela, i da ne skupljam (zavrćem) odjeću u namazu.” (Buharija i Muslim.)

Imam Malik smatrao je da je zabranjeno zavrtanje odjeće striktno u toku namaza, odnosno, po njemu, nema problema u zavrtanju odjeće prije ili poslije namaza. Međutim, sljedeći ashabi: Omer, Osman, Ibn Mes'ud, Huzejfe, Ibn Abbas, radijallahu anhum, i većina učenjaka, između ostalih: Ebu Hanife, Evzai, Šafija i Lejs b. Sa‘d smatraju da je to pokuđeno kako u toku, tako i prije namaza. (Vidjeti: El-Musanef, 2/183-187, od Abdurrezzaka, El-Evsat, 3/182-184, od Ibn Munzira, i Fethul-Bari, 7/271, od Ibn Redžeba.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE