25.5 C
Sarajevo
PočetnaHadždžU kakvom je položaju žena koja je Muzdelifu napustila prije zore, a...

U kakvom je položaju žena koja je Muzdelifu napustila prije zore, a sina opunomoćila da umjesto nje baci kamenčiće na velikom džemretu, iako je to bila sposobna sama obaviti?

Pitanje:

U kakvom je položaju žena koja je Muzdelifu napustila prije zore, a sina opunomoćila da umjesto nje baci kamenčiće na velikom džemretu, iako je to bila sposobna sama obaviti?

Odgovor:

Bacanje kamenčića obred je hadža. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je da se taj obred izvršava, a i sām ga je izvršavao. Ebu Davud, et-Tirmizi i Ahmed zabilježili su u vezi s tim sljedeće Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Tavaf oko Kabe, sa’j između Safe i Merve te bacanje kamenčića – sve su to obredi koji su predviđeni zarad spominjanja Allaha.” Dakle, bacanje kamenčića ibadet je pomoću kojeg se čovjek približava Gospodaru i čineći ga veliča Božije ime, pa treba za vrijeme tog obreda biti ponizan i skrušen koliko god može. Štaviše, ako bi se čovjek nalazio između mogućnosti da kamečiće baci u prvom vremenu podnoseći gužvu i dovodeći se u opasnost, ili da to odloži do pred istek vremena koje je predviđeno za taj obred, kad će ga obaviti skrušeno, smireno i pribrano – bolje je da ga odloži. Zbog toga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dopustio da iznemogli članovi njegove porodice napuste Muzdelifu prije zore kako ne bi upali u gužvu koja nastane poslije sabahskog namaza, kad svi ljudi bacaju kamenčiće. To je tako, jer se ta odlika odnosi neposredno na ibadet, pa joj se daje prednost nad vremenom i mjestom obavljanja ibadeta. U tom je smislu i ovaj hadis, o čijim je izvorima bilo govora: “Namaz se ne obavlja ako je postavljena hrana, kao što se ne obavlja ni u slučaju da čovjek ima potrebu za obavljanjem fiziološke potrebe!” Eto, čovjek će odložiti namaz i propustiti njegovo obavljanje u prvom vremenu zbog obavljanja fiziološke potrebe, odnosno u slučajuako je postavljena hrana za kojom čovjek osjeti veliku potrebu.

Na temelju ovog kažemo da nije dozvoljeno da obveznik, bez obzira na to radilo se o muškarcu ili o ženi, opunomoći nekog da za njega baca kamenčiće ako je on u stanju to učiniti, tim prije jer je Allah, dželle šanuhu, rekao: “Hadž i umru radi Allaha upotpunite!” (el-Bekara, 196). Značenje je ovo: hadž i umra ibadeti su, pa ih čovjek mora lično izvršiti. Izuzetak su bolesnici i trudnice koje se boje za plod: oni mogu nekog opunomoćiti da za njih baci kamenčiće.

Žena koja je svog sina opunomoćila u bacanju kamenčića, premda je bila u mogućnosti to sama obaviti, treba, prema mom promišljanju, iz opreznosti zaklatikurban u Meki kao iskup te meso podijeliti tamošnjim siromasima, tim prije jer je izostavila vadžib.

Šejh Muhammed b. Usejmin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE