13.8 C
Sarajevo
PočetnaHadždžKako će postupiti žena koja na hadžu dobije menstruaciju?

Kako će postupiti žena koja na hadžu dobije menstruaciju?

Pitanje:

Kako će postupiti žena koja na hadžu dobije menstruaciju? Da li joj je taj hadž ispravan?

Odgovor:

Ako žena dobije menstruaciju za vrijeme hadža, ona će raditi ono što rade sve hadžije, osim što neće tavafiti oko Kabe niti obavljati sa‘j između Safe i Merve, sve dok joj ne prestane menstruacija, kada će se okupati, a zatim obaviti tavaf i sa‘j.

Ako bi žena dobila menstruaciju u vrijeme kada joj je od obreda hadža ostao samo oproštajni tavaf (tavaful-veda), ona će napustiti Meku bez ikakvih sankcija za to, jer takva žena nije obavezna obaviti ovaj tavaf i njen je hadž valjan. Osnovu za ovo predstavlja predanje koje bilježe Tirmizi i Ebu Davud od Abdullaha b. Abbasa, r. a., u kojem se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Žene u stanju nifasa i hajza okupat će se kada stignu na mikat, stupit će u obrede (ihram) i izvršavati sve obrede osim tavafa oko Kabe.”

U Sahihu se prenosi da je Aiša, r. a., dobila hajz prije nego što je obavila obrede umre, pa joj je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da zanijeti hadž, da radi ono što rade hadžije, osim tavafa oko Kabe, dok ne prestane hajz i da taj hadž spoji sa umrom.

Također, Buhari bilježi da je Aiša, r. a., rekla da je Safijja, supruga Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, dobila hajz i to spomenula Allahovom Poslaniku, a on je rekao: “Zar će nas ona zadržati u (Meki)?” Njemu je tada rečeno: “Ona je već obavila tavaful-ifadu”, a on reče: “U tom slučaju nećemo ostati (u Meki).”

U drugom predanju navodi se da je Aiša, r. a., rekla: “…Safijja je dobila hajz nakon što je obavila tavaful-ifadu”, i nastavila: “…pa sam to spomenula Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on mi reče: “Zar će nas ona zadržati (u Meki)?” Ja rekoh: “Allahov Poslaniče, ona se vratila s Arefata i obavila tavaf oko Kabe, a zatim dobila hajz.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to reče: “U tom slučaju neka napusti Meku.”

Neka je salavat i selam našem vjerovjesniku Muhammedu, njegovoj porodici i ashabima.

Stalna komisija za fetve

Fetve o ženskim pitanjima, str. 92, sakupio Muhammed el-Musnid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE