22 C
Sarajevo
PočetnaNamazMicanje prsta i nakon proučenog tešehhuda

Micanje prsta i nakon proučenog tešehhuda

Pitanje:

Kada čovjek klanja u džematu i završi učenje etehijatu, salavata i dove, da će li nastaviti s pomjeranjem kažiprsta da “zavara” šejtana, ili će ga spustiti, čekajući da imam preda selam?

Odgovor:

Pravu mudrost pomjeranja kažiprsta na tešehhudu zna samo Uzvišeni Allah. Ako to posmatramo kroz mudrost, onda je to slično dizanju ruku u namazu spram ramena ili ušiju, ljubljenju Crnog kamena prilikom tavafa, bacanju kamenčića na Mini, tavafu, s'aju i mnogim drugim ibadetima: muslimani ih prakticiraju ugledajući sa na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ne treba kazati da se pomjeranjem kažiprsta zavarava šejtan jer za to ne postoji validan argument. Koliko ljudi pomjera kažiprst u namazu, ali ih šejtan opet zavarava svojim vesvesama i odvraća od skrušenosti u namazu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da pomjeranje kažiprsta na tešehhudu šejtanu teže pada od udaranja željezom.

Ipak, mudrost pomjeranja kažiprsta ne treba ograničavati na određene stvari, jer samo Sveznajući Allah to zna. Ako klanjač na tešehhudu završi učenje prije imama, prestat će pomjerati kažiprst, tim prije jer je njegovo pomjeranje striktno vezano za učenje na tešehhudu, od početka do kraja. Ovdje treba naglasiti da ne treba prestajati učiti dove sve dok imam ne preda selam. Dokaz za ovo jeste predanje koje su zabilježili Buharija i Muslim u kojem stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, na kraju namaza molio: “Moj Allahu, Tebi se utječem od džehennemske kazne, kaburske patnje,  iskušenja ovoga i budućeg svijeta i od zla opakog Dedždžala!” Imam Nesai i Bejheki, sa ispravnim lancem prenosilaca, zabilježili su dodatak: “…potom neka moli Allaha za šta hoće!”

Dakle, prije selama a poslije salavata i ove dove može se moliti za svako dobro, kao što se može moliti na sedždi, i ovakve zlatne prilike ne bi trebalo propustiti, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE