25.5 C
Sarajevo
PočetnaNamazOstavljanje namaza radi starosti?

Ostavljanje namaza radi starosti?

Pitanje:

Eselamualejkum werahmetullah! Imam majku koja ne klanja pravdajući se da ne može zbog starosti, ne može zapamtiti, da ne može naći vremena itd. Ali kada se govori o islamu i događajima vezanim za Sudnji dan i druga dešavanja voli slušati i njeno ponašanje ukazuje da vjeruje u to, posti od svoje 10.ili 12. godine (nisam baš siguran), nosi mahramu i još drugih pozitivnosti. Da li se i to ubraja u onaj najmanji dio imana, što će biti uzrokom da neki iz ovog ummeta neće ostati vječno u Džehennemu, ili mora imati pri sebi namaz kao jedini praktišni ibadet koji će je od toga spasiti?

Odgovor:

Hvala Allahu dželle šanuhu i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem. Uzvišeni Allah iz Svoje milosti prema ljudima učinio im je vjeru lahkom. Tako je i za bolesnike koji nisu u mogućnosti da klanjaju namaz onako kako je propisano, Uzvišeni Allah dao olakšicu da klanjaju namaz onako kako su u mogućnosti. Ovo je i priroda islamskog vjerozakona koji ljudima otklanja svaku poteškoću. Kaže Uzvišeni Allah:” Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoća imate.” I “Allah ne opterećuje čovjeka iznad njegovih mogućnosti.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem,je rekao:” Kada vam nešto naredim, učinite to koliko ste u mogućnosti…..”Musliman niti u jednom slučaju ne smije ostaviti namaz kao stub islama, pa makar bio i teško bolestan ili u dubokoj starosti, jer islam daje rješenje za svaku situaciju. Ako bolesnik nije u stanju da klanja stojeći, klanjat će sjedeći, a ako mu i to pričinjava veliku poteškoću klanjat će na boku okrenuvši lice prema Kibli.

Ovo potvrðuju Poslanikove, sallallahu alejhi we sellem, riječi, kada ga je Imran ibn Husajn, radijallahu anhu, upitao kako će klanjati kada je bolestan, a on mu je odgovorio: ”Klanjaj stojeći, a ako ne možeš, onda klanjaj sjedeći, pa ako i to ne možeš onda na strani.”U Nesainoj predaji ovog hadisa stoji: ”Pa ako i to ne možeš, onda ležeći, Allah ne opterećuje čovjeka iznad njegovih mogućnosti. ”Što se tiče abdesta, on je uvjet za valjanost namaza, osim ako čovjek nije u mogućnosti da ga uzme zbog bolesti i drugih opravdanih razloga. U vašem slučaju, ako nije nikako u mogućnosti da uzima abdest uzimat će tejemmum zemljom ili zemljenim predmetom. Ako se nikako ne može kretati, a nema niko da joj pomogne uzeti abdest ili tejemmum, onda će klanjati i bez abdesta i bez tejemmuma, jer Uzvišeni Allah kaže: ”Bojte se Allaha koliko ste u mogućnosti.” Allah, opet, najbolje zna.

Odgovorio: Abdulvaris Ribo

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE