5 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiOsamljivanje putnice sa vozačem taksija u toku vožnje

Osamljivanje putnice sa vozačem taksija u toku vožnje

PITANJE

Da li je muslimanu dozvoljeno voziti taksi, pošto, ponekad, dolazi u situaciju da sa njim u auto sjeda samo žena i na taj način dolazi do osamljivanja?

ODGOVOR

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dž.š. Allahov Poslanik, s.a.v.s. kaže:

“Čovjek se ne osami sa nekom ženom, a da šejtan ne bude treći u njihovom društvu.”  (Ahmed i Tirmizi u Sunenu, hadis br. 2091., a nalazi se i u Sahihul-Džami, hadis br. 2546.)

Uzvišeni Allah, dž.š., u priči o Jusufu, s.a.v.s. kaže: “I poče da ga na grijeh navodi ona u čijoj je kući bio, pa pozaključa sva vrata i reče: ‘Hodi!'” (Jusuf, 23.)

Čovjeku nije dozvoljeno da se osami sa stranom ženom na bilo kom mjestu, bez obzira da li se radi o kući, kancelariji, ordinaciji, liftu, autu ili nekom drugom mjestu. Takvo osamljivanje je uzrok čovjekovog zapadanja u haram. Šejtan žudi da čovjeka dovede u zabranjeno područje i da mu ga uljepša. Šerijatski pravnici su jednoglasni u ocjeni da je osamljivanje sa stranom ženom zabranjeno. Oni kažu: “Ni u kom slučaju se čovjek ne može osamiti sa stranom ženom kojoj nije mahrem ili koja mu nije supruga, pošto im šejtan ubacuje u misli da čine ono što nije dozvoljeno. (El-Mevsu'atul-fikhijje, 19/267.)

Čovjeku nije dozvoljeno da se osami sa stranom ženom, pa makar to bilo pod izlikom  podučavanja Kur'anu, kao što, također, nije dozvoljeno da je predvodi u džematu, ukoliko samo njih dvoje klanjaju. Zabranjeno osamljivanje možemo definisati kao osamljivanje čovjeka sa stranom ženom, tako da se njihovi likovi izgube iz vidokruga ljudi. (Ibn Hadžer El-Askalani, Fethul-Bari, 9/333.)

Vozač taksija, u našem konkretnom slučaju, nerijetko vozi praznom ulicom ili brzim putem, a i konstrukcija samog auta skriva veći dio tijela putnika. Nije sigurno, isto tako, da neće doći do razmjene zabranjenog govora ili dogovora oko činjenja nemoralnog čina. Koliko se samo dogodi nesreća, bolnih životnih priča i razarajućih grijeha zbog osamljivanja sa vozačem strancem. Ovaj mudri i savršeni Šerijat zatvara sva vrata i puteve zla koji vode haramu. U strogu obavezu spada potpuno izbjegavanje osamljivanja između muškaraca i žena koji su strani jedni drugima (tj. mogu stupiti u brak). Obaveza vlasnika taksija je da pazi da ne uzima u svoje vozilo samu ženu, izuzev u vanrednim okolnostima i nuždi, kao što je spašavanje i pružanje pomoći u saobraćajnim nesrećama i sl. Allah, dž.š., upućuje na Pravi put.

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE