17 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaŠtrajk glađu

Štrajk glađu

Pitanje:

Da li je ispravno poduzeti štrajk glađu?

Odgovor:

Štrajk glađu koji rezultira smrću ili težim tjelesnim posljedicama nije dopušteno poduzeti: “I ne ubijajte sami sebe, Allah je prema vama, uistinu, milostiv.” (En-Nisa, 29.) Ibn Abbas i Ubade b. Samit prenose da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema štete ni nanošenja štete.” (Ahmed, Taberani i Ibn Ebu Asim, u djelu El-Ahadu vel-mesani, 4/215/2200, s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 1/498.)

Islam je tu da zaštiti pet stvari, jedna od njih jeste ljudski život. Zato nije dopušteno svjesno ubiti samog sebe ni sebi nanijeti tjelesnu štetu. Ako je, pak, štrajk glađu puka prijetnja i pozivanje na poštovanje osnovnih ljudskih prava, bez nanošenja tjelesnih povreda, tada nije zabranjen, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE