25.5 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeMože li se argumentovati dobrim (hasen) hadisom u pitanjima akaida

Može li se argumentovati dobrim (hasen) hadisom u pitanjima akaida

Pitanje:

Važi li dobar (hasen) hadis za argument u potvrđivanju akide, islamskog vjerovanja?

Odgovor:

Dobar (hasen) hadis jeste ono predanje koje je ispunilo svih pet uvjeta postavljenih za autentičan (sahih) hadis, osim što neki prenosioci ovakvog predanja za jednu nijansu imaju slabije pamćenje od prenosilaca autentičnog hadisa.

Po učenjacima ehli-sunneta, dobri hadisi važe za argument kada je riječ o islamskoj doktrini isto kao što važe za argument u šerijatskim propisima. Svi hadisi koji su preneseni vjerodostojnim lancima prenosilaca moraju se prihvatiti i raditi prema njima. Između ostalih novotarija za kojima se povode novotari jeste prihvatanje isključivo mutevatir-predanja u potvrđivanju islamske doktrine, a to je oprečno konsenzusu odabranih generacija. Oni ne prihvataju nijedno autentično predanje koje nije dostiglo stupanj mutevatira kada je riječ o potvrđivanju akide, a, prema mom saznanju, ne postoji akaidsko djelo sastavljeno od samo mutevatir-predanja.

Dakle, kada je riječ o potvrđivanju islamskog vjerovanja, dobar hadis ima status autentičnog, odnosno mutevatir-hadisa, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE