10 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaPljucanje u pravcu kible

Pljucanje u pravcu kible

Pitanje:

Da li je dopušteno pljucanje u pravcu kible, i da li je čovjek grješan ako to učini?

Odgovor:

Kibla ima posebnu vrijednost i svetost u islamu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je pljucanje u pravcu kible. Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi sljedeće Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Ko pljune u pravcu kible, doći će na Sudnji dan s upljuvanim licem.” (Bezzar, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihul-džamia, 1/562.) Huzejfe b. Jeman prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Ko pljune u pravcu kible, doći će na Sudnji dan a pljuvotina će biti između njegovih očiju.” (Ebu Davud, Ibn Huzejme i Ibn Hibban, 4/518, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihu mevaridiz-zam’an, 1/203.)

Saib b. Hallad pripovijedao je: “Neki je ashab predvodio ljude u namazu i pljunuo u pravcu kible, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to je posmatrao. Kada je ovaj završio namaz, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ’Neka vas ubuduće ne predvodi u namazu.’ Kada ih je kasnije htio predvoditi u namazu, nisu mu dopustili, pozvavši se na Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi. Upitao je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, s tim u vezi, a on mu je odgovorio: ‘Da, rekao sam to.’ Mislim”, dodao je Saib b. Hallad, “da je još rekao: ‘Uznemirio si Allaha i Njegovog Poslanika.’” (Ibn Hibban, Ebu Davud i Taberani, 12/31, s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 7/1124-1125.) Naravno, onaj ko pljune u pravcu kible grješan je, ako poznaje propis i namjerno to učini, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE