25.5 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaJe li zabranjeno mokriti stojeći

Je li zabranjeno mokriti stojeći

Pitanje:

Da li je zabranjeno mokriti stojeći?

Odgovor:

Kada je riječ o obavljanja male fiziološke potrebe stojeći, preneseni su naoko oprečni hadisi. Aiša, radijallahu anha, izjavila je: “Ko vam kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavljao malu fiziološku potrebu stojećke, ne vjerujte mu! Uvijek je to činio čučeći.” (Nesai, Tirmizi i Ahmed, sa ispravnim lancem prenosilaca.)

Međutim, ove njene riječi nisu kategoričan argument kada je riječ o ovom pitanju. Aiša, radijallahu anha, nije stalno putovala s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i zato je porekla to da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, obavljao malu fiziološku potrebu stojeći, ravnajući se prema onome što je znala. Tome u prilog ide Huzejfina, radijallahu anhu, izjava da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom na putu obavio malu fiziološku potrebu stojeći.(Buharija i Muslim.)

Hadisi koji nedvosmisleno zabranjuju obavljanje male fiziološke potrebe stojeći nisu autentični. Omer b. Hattab kaže: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio me da obavljam malu fiziološku potrebu stojeći pa mi je rekao: ’Omere, ne obavljaj malu fiziološku potrebu stojeći!’” (Tirmizi, Ibn Madže i Hakim, sa slabim lancem prenosilaca, tvrde imam Tirmizi, Busiri i šejh Albani. Vidjeti Misbahuz-zudžadža, 1/45, i Es-Silsiletud-daifa, 2/337-338.)

Burejda prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Sljedeće tri stvari su ružne navike: obavljanje male fiziološke potrebe stojeći, brisanje čela prije završetka namaza i puhanje na sedždi.” (Taberani u djelu El-Evsat, 6/198. Imam Buharija, Tirmizi i Albani smatraju ga slabim, za razliku od imama Bedruddina Ajnija, koji drži da je vjerodostojan. Vidjeti: Es-Sunenul-kubra, 2/285, od imama Bejhekija, Zadul-mead, 1/173, Umdetul-kari, 3/135, Tehzibut-tehzib, 4/54, Daiful-džamia, str.  373, Irvaul-galil, 1/96-99, i Es-Sunenu vel-mubtedeat, str. 11, od Amra Selima.)

Ibn Munzir tvrdi: “Vjerodostojnim lancima prenosilaca preneseno je da su neki ashabi obavljali malu fiziološku potrebu stojeći, između ostalih: Omer b. Hattab, Zejd b. Sabit, Ibn Omer, Sehl b. Sa'd, Alija, Enes i Ebu Hurejre.”(Vidjeti: El-Evsat, 1/333-334.) Da je to dopušteno, preferirajuće je mišljenje u malikijskoj i hanbelijskoj pravnoj školi, za razliku od hanefijskih i šafijskih učenjaka koji to smatraju pokuđenim. (Vidjeti: El-Medžmu, 2/104, El-Insaf, 1/99, El-Furu, 1/87, Mevahibul-dželil, 1/267, i Hašijetut-Tahavi, str. 35.)

Možemo reći ovako: ako je čovjek siguran da mokraća neće uprskati njegovo tijelo ili odjeću, tada mu je dopušteno obavljanje male fiziološke potrebe stojeći, ali je to, ipak, bolje činiti čučeći, jer tako je u većini slučajeva činio Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE