14 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeDa li čovjek može biti opsjednut džinom

Da li čovjek može biti opsjednut džinom

PITANJE:

Da li postoji dokaz za to da džin može ući u čovjeka?

ODGOVOR:

Postoji dokaz, kako u Kur'anu, tako i u sunnetu da džin može ući u čovjeka. U Kur'anu su to riječi Uzvišenog Allaha: “Oni koji kamatu jedu, dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio…” (El – Bekare, 275.)

Ibn – Kesir, rahimehullah, je rekao: “Dići će se iz svojih kaburova, na Sudnjem danu, kao što se diže onaj koji je poludio i koga je šejtan dodirom izbezumio.”

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je to stanje opisao sljedećim riječima: “Doista se šejtan kreće sinom Ademovim kao što se kreće krv.” (Buharija, poglavlje: “Itikaf”, 2038. i Muslim, poglavlje: “Selam”, 2175.)

El – Eš’ari, rahimehullah, prenoseći stavove ehli – sunneta vel džema’ata: “Oni (ehli – sunnet) govore da džin ulazi u tijelo onoga koga je zahvatilo ludilo.” Kao dokaz navodi spomenuti ajet.

‘Abdullah (sin imama Ahmeda) – Allah im se smilovao – je rekao: “Rekao sam svome ocu: ‘Ima ljudi koji misle da džin ne može ući u tijelo insana.’ Odgovorio mi je: ‘Lažu, sine. To je on (šejtan) koji govori njihovim jezikom.’”

Imam Ahmed i Bejhaki prenose hadise u kojima stoji da je Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, doveden dječak koji je bio poludio, pa je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, govorio: “Izađi, Allahov neprijatelju!”

U drugom predajama stoji da je govorio: “Izađi, Allahov neprijatelju! Ja sam Allahov Poslanik!” (Ahmed, 4/171-173; El – Hakim, 2/617. i Bejhaki, poglavlje: “Značenje”, 6/24.-26.)

Nakon ovoga, dječak je ozdravio.

Iz navedenog vidimo da za ulazak džina u čovjeka postoji dokaz – kako u Kur'anu, sunnetu, tako i riječima ispravnih prethodnika. Praksa isto pokazuje. Pored toga ne smijemo negirati činjenicu da ludilo može imati i druge uzroke; kao što je slučaj oštećenja nervnog sistema i tome sl.

Šejh Ibn Usejmin, Zbirka fetvi i pisama, 1/293. – 294.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE