26.6 C
Sarajevo
PočetnaKurban i akikaNedoumice u pogledu akike

Nedoumice u pogledu akike

Pitanje:

Da li je akika sunnet ili farz? Šta ako je žena rodila više od jednog djeteta – blizanci, trojke… kako se onda primjenjuje taj propis? Da li se meso dijeli kao kurban – u sirovom stanju ili se treba ispeći, pa pozvati goste?

Odgovor:

Cijenjena sestro u islamu, islamski učenjaci u pogledu propisa akike imaju oprečne stavove, a mi ćemo spomenuti njihove stavove bez spominjanja dokaza, kako se ovaj odgovor ne bi pretvorio u studiju.

Većina islamskih učenjaka smatrala je da je klanje akike za novorođenče pritvrđeni sunnet (ar. sunne muekkede). Ovaj stav zastupale su tri pravne škole: malikijska, šafijska i hanbelijska, a također i mnogi drugi učenjaci i mudžtehidi ovog ummeta, počevši od prvih generacija pa nadalje: Ibn Abbas, r. a., Ibn Omer, r. a., Aiša, r. a., Fatima, r. a., Urva b. Zubejr, Ata, Zuhri, Ebu Sevr i na kraju, između ostalih, to je bio odabir šejhul-islama Ibn Tejmijje.

Drugi su smatrali da je klanje akike obaveza (vadžib). To je stav bukvalističke pravne škole, na čijem su čelu Davud b. Ali i Ibn Hazm. Također, to je stav imama Ahmeda u jednoj predaji od njega, a to mišljenje odabrali su i neki učenjaci hanbelijske pravne škole.

Učenjaci hanefijske pravne škole o ovom pitanju imaju tri različita stava. Neki učenjaci hanefijskog mezheba smatrali su da je klanje akike nafila (dobrovoljno djelo), a to isto smatraju i današnji sljedbenici hanefijskog mezheba, kao što je spomenuto u knjigama hanefijskog mezheba. Neki su, pak, smatrali da je to mubah (dozvoljeno djelo), a treći smatraju da je to derogiran propis i da je to pokuđeno činiti.

Smatram, a Allah najbolje zna, da je mišljenje većine islamskih učenjaka najprioritetnije. To je mišljenje u kojem je objedinjeno postupanje po svim argumentima ovog poglavlja, a ujedno su njihovi dokazi najjači i najjasniji.

Sunnet je za muško dijete zaklati dvije ovce, a za žensko jednu, iako su učenjaci kazali da bi sunnet akike ispunio i čovjek koji bi i za muško dijete, zbog oskudnog materijalnog stanja, zaklao samo jednu ovcu.

Rekao je imam Nevevi: “Sunnet je da se za dječaka zakolju dvije ovce, a za djevojčicu jedna, a ako bi zaklao jednu ovcu za dječaka, ispunio bi osnovu sunneta.”

Što se tiče akike za blizance, propisano je da se za svako dijete zakolje posebna akika. Ibn Abdulberr je o tom pitanju spomenuo konsenzus učenjaka i rekao da se jednom ovcom ne može objediniti akika za blizance.

Što se tiče vas, ako možete zaklati četiri ovce, to je najpotpunije što možete učiniti. A ko to ne možete, onda zakoljite za svakog od njih po jednu ovcu. A ako ni to ne možete, zakoljite jednu ovcu za jednoga, a kada budete mogli, zakoljite drugu za drugoga. A ako ni to ne možete, pa kazali smo da je klanje akike potvrđeni sunnet i onaj ko je ne zakolje neće biti grješan, naročito ako znamo da se taj propis u osnovi odnosi na onoga ko je u mogućnosti da to učini.

Što se tiče podjele mesa akike, islamski su učenjaci pojasnili da se pitanje akike ni u ovom segmentu ne razlikuje od pitanja kurbana.

Rekao je hafiz Ibn Abdulberr: “Učinit će sa akikom isto što čini sa kurbanom: pojest će nešto, podijeliti nešto kao sadaku, a nešto će darovati prijateljima i komšijama. To je preneseno od Aiše, r. a., a to je stav većine islamskih učenjaka.”

Poznato nam je iz propisa kurbana da ovo pitanje nije strogo precizirano i definirano argumentima Kur’ana i sunneta, što ukazuje da u tom pitanju postoji određena sloboda. Većina islamskih učenjaka preporučila je, a to nije obaveza, da se meso kurbana podijeli na tri dijela: dio koji se ostavlja sebi, dio koji se daje prijateljima, komšijama, poznanicima i dio koji se podijeli siromašnima. Ako bi čovjek podijelio meso kurbana i akike na neki drugi način, time ne bi napravio nikakav prekršaj.

Većina učenjaka spomenula je da nije poželjno da se meso akike dijeli sirovo, već je pohvalno da se skuha, spremi i da se tako dijeli, ili će se pozvati ljudi kako bi pojeli pripremljeno meso. To su spomenuli imam Nevevi, Begavi, Šafija, Ibn Kajjim i dr. Sve spomenuto nije u koliziji sa babinama i ženinim odmaranjem, jer meso akike može da pripremi i da posluži neko drugi mimo majke novorođenčeta.

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE