22 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaPolaganje hifza za žene pred komisijom sačinjenom od muškaraca?

Polaganje hifza za žene pred komisijom sačinjenom od muškaraca?

Pitanje:

Postoje li dokazi o tome da žena ne treba da polaže hifz pred komisijom jer je ista sačinjena od muškaraca? Šta po tom pitanju savjetujete? Allah vas nagradio!

Odgovor: U odgovoru na vaše pitanje treba spomenuti nekoliko stvari.

Prvo, da li je glas žene avret (stidni dio njenog tijela) ili ne?

U pogledu spomenutog pitanja postoji razilaženje među učenjacima i tačno je da ženin glas u osnovi nije avret. Mnogo je vjerodostojnih argumenata koji potvrđuju činjenicu da ženin glas u osnovi (ako žena ne  uljepšava glas) nije avret. Mnogo je hadisa u kojima se spominje da je Allahov Poslanik razgovarao sa ženama, da su ga pitale i da im je odgovarao. Isto tako, kroz cijelu historiju islama žene su dolazile u kontakt s pravednim halifama, s učenjacima ummeta, žene su ih pitale, postavljale pitanja, nazivale selam i to niko nije osudio, što nedvojbeno ukazuje na to da u osnovi glas žene nije avret.

Komentirajući hadise u kojima se govori o davanju prisege Allahovom Poslaniku od strane žena, poznati komentator Buharijevog Sahiha, hafiz Ibn Hadžer rekao je: “Iz citiranog hadisa zaključujemo da je u osnovi dozvoljeno slušati glas žene strankinje (kojoj čovjek nije mahrem) i da glas žene u osnovi nije avret.” (Fethul-Bari, 13/204)

Govoreći o hadisima prisege i o rivajetima u kojima se navodi da su žene davale prisegu riječima, a ne rukovanjem, poznati komentator Muslimovog Sahiha, imam Nevevi zaključuje sljedeće: “Iz citiranog hadisa zaključujemo da je u osnovi dozvoljeno slušati glas žene strankinje (kojoj čovjek nije mahrem) ako za tim postoji potreba i da glas žene nije avret.” (Šerh Sahih Muslim, 10/13)
Ono što je spomenuto u kur’anskoj zabrani jeste uljepšavanje govora prilikom komunikacije s muškarcima koji ženi nisu mahremi.
Kazao je Uzvišeni Allah: “O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite!”

Drugo, na osnovu spomenutog, smatram da ne postoji šerijatska zapreka da žena polaže hifz pred komisijom sačinjenom od muškaraca, pod uvjetom da njeno učenje Kur’ana bude bez uljepšavanja glasa.
Nema sumnje da bi trebalo raditi na tome da žensku populaciju prilikom preslušavanja hifza preslušavaju stručni kadrovi ženskog spola, što je u osnovi i izvodljivo.
Ali, ako ne postoji komisija sačinjena od žena, onda nema smetnje da žena uči Kur’an pred muškarcima s ciljem polaganja hifza.

Napomena: 
Velik broj učenjaka hanefijskog mezheba smatrao je da je glas žene općenito avret. Kako bi samo izgledalo da neko od spomenutih velikana danas dođe i izađe u javnost s takvim stavom? Vjerujem da bi ih mnogi proglasili “vehabijama” ili konzervativcima koji ne razumiju stvarnost. Oni su, Allah im se smilovao, smatrali da je ženi zabranjeno da glasno izgovara telbiju na hadžu, a svi znamo da je to ibadet, jer je, kako kažu, ženin glas fitna, kao što su kazali da da bi žena, ako bi proučila ezan povišenim glasom, bila grješna zbog toga. Šta bi oni, Allah im se smilovao, kazali da vide naše pokrivene sestre, “bule”, kako našminkane i dotjerane učestvuju na koncertima pred velikm auditorijem muškaraca, i koji se još direktno prenosi putem televizije, maksimalno uljepšanim glasom uče mevlude, kaside, ilahije i sl.? (Spomenuti stav učenjaka hanefijskog mezheba pogledati u sljedećim knjigama: El-Mebsut, 3/43; Bedai’us-senai’a, 1/150; El-Binaje, 2/112; Hašijetu Ibn Abidin, 1/406; Tebjinul-hakaik, 1/161)
A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE