10 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaKazna za krađu i vraćanje odsječene ruke operativnim zahvatom

Kazna za krađu i vraćanje odsječene ruke operativnim zahvatom

Pitanje:

Da li je dopušteno operativnim zahvatom vratiti odsječenu šaku kradljivcu?

Odgovor:

Allah je naredio odsijecanje ruke kradljivcima, nakon ispunjenih uvjeta krađe i nepostojanja zapreke za izvršenje kazne. Uzvišeni kaže: “Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha…” (El-Maide, 38.)

Odsijecanje ruke kradljivcu (desne šake iz zgloba, po konsenzusu islamskih učenjaka), dakle, kazna je zbog počinjenog prijestupa i opomena od Allaha. (Vidjeti: El-Mugni, 10/261, El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 6/167.)

Kada bi se hirurškim zahvatom odsječena šaka ponovo vratila, tada se u osnovi ne bi ispunila kazna ni opomena; nije poenta samo u odsijecanju ruke i zadavanju bola kradljivcu, već i u njegovom onemogućenju da ponovo krade. Stoga, ako lopov, nakon odsijecanja ruke, ponovo ukrade, po jednoglasnom mišljenju učenjaka, odsijeca mu se lijevo stopalo iz članka. (Vidjeti: Šerhu Fethil-Kadir, 5/395, El-Mugni, 10/261, El-Mebsut, 9/166.) Ako opet ukrade, odsijeca se druga ruka, a četvrti put, druga noga, po mišljenju malikijskih i šafijskih pravnika. To je, po slabijoj verziji, mišljenje i imama Ahmeda. (Vidjeti: El-Vesit, 4/145, El-Kavaninul-fikhijja, str. 266, El-Fevakihud-devani, 2/351-352, Mugnil-muhtadž, 4/178, Šerhuz-Zerkeši, 6/339-341, El-Insaf, 10/286, Ahkamul-hudud, str. 145, od dr. Madžida Ebu Ruhajje.)

Time lopov nakon svake krađe biva sve slabiji i nesposobniji da ponovi isto nedjelo. Vraćanje ruke na njeno mjesto očita je priprema lopova za novu krađu i njegovo osposobljavanje za sijanje nereda po Zemlji. Također, odsijecanje ruke kradljivcu treba biti pouka svima onima koji razmišljaju o krađi ili su skloni tome nedjelu. (Vidjeti: Ialamul-muvekiin, 2/106.)

Smisao odsijecanja ruke u potpunosti bi nestao njenim vraćanjem. Štaviše, neki učenjaci drže da odsječenu ruku treba objesiti o vrat kradljivcu kako bi je svi vidjeli, a radi pouke, pa kako je onda može biti dopušteno vratiti hirurškim zahvatom?! Njenim vraćanjem se, praktično, i nije izvršio kur’anski imperativ o odsijecanju ruke, već je to, jednostavno kazano, (ne)svjestan pokušaj da se Uzvišeni prevari, i da se jedan propis mudro, bolje reći, perfidno zapostavi. Molim Svemogućeg da nas uputi na Pravi put, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE