25.5 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaVožnja žene u autu sa stranim muškarcem

Vožnja žene u autu sa stranim muškarcem

PITANJE:

Koji je tretman kupovine dječije odjeće na kojoj se nalaze ljudski ili životinjski likovi? Koji je tretman vožnje žene u autu sa mužem njene sestre i to uz prisustvo same sestre? Ili, u drugom slučaju, vožnje sa muževim bratom, uz prisustvo svekrve?

ODGOVOR:
Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dž.š. U vezi sa odjećom koja na sebi ima likove, njeno nošenje je zabranjeno, velikim i malim, muškarcima i ženama…

U pogledu vožnje žene sa čovjekom koji joj nije mahrem, postoje dvije mogućnosti:

Prva: Da se vozi sama sa njim. U ovom slučaju se radi o zabranjenom osamljivanju koje je Allahov Poslanik, s.a.v.s. zabranio riječima: “Ne osami se čovjek sa ženom (kojoj nije mahrem), a da šejtan ne bude treći u njihovom društvu.” (Ahmed u Musnedu i Tirmizi u Sunenu, hadis br. 2091., a on se nalazi i u Sahihu-l-džami'u , hadis br. 2546.)

Druga: Da se sa njom, uz tog muškarca, vozi još i grupa žena. Ovakva vožnja je dozvoljena uz dva uvjeta:

1- da vozač  bude povjerljiva osoba,

2- da se ne radi o dalekom putovanju, nego da to bude kratka relacija unutar jednog grada. U slučaju da se radi o dužem putovanju, njoj je zabranjeno da kreće na put bez čovjeka koji joj je mahrem i to zbog riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: “Ženi nije dozvoljeno da krene na put čija je dužina putovanja jedna noć, izuzev da u njenoj pratnji bude čovjek koji joj je mahrem!” (Buhari u Sahihu, hadis br. 1088., i Muslim u Sahihu, hadis br.1339. Tekst hadisa je Muslimov.)

Oslanjajući se na već izloženo dolazimo do zaključka da je ženi dozvoljeno da putuje sa mužem njene sestre uz prisustvo sestre, a, isto tako, dozvoljeno joj je putovanje sa djeverom, uz prisustvo svekrve. Ovo vrijedi sve dotle dok se bude sigurno od iskušenja i fitne.

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE