10 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaUpotreba haram imetka nakon primanja islama

Upotreba haram imetka nakon primanja islama

Pitanje:

Nevjernik je zarađivao novac na zabranjen način, a kada se obogatio prihvatio je islam. Može li koristiti novac koji je zaradio poslujući na haram način?

Odgovor:

Čovjek koji prihvati islam a u njegovom posjedu imetak koji je zaradio na nedopušten način: kockajući se, poslujući uz kamatu, prodajom alkohola i sl., taj imetak mu je halal i može ga koristiti. (Uporediti: El-Mebsut, 10/117, Mukaddimatu Ibni Rušd, 1/508, Iktidaus-siratil-mustekim, 2/48.) Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prihvati islam a posjeduje nešto, to mu i pripada.” (Bejheki, 9/190/18258, s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Tenkihut-tahkik, 3/127, od Ibn Abdulhadija, Sahihul-džamia, 2/1043, i Irvaul-galil, 6/156.)

Za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mnogi su nevjernici prihvatali islam, ali nije zabilježeno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ma koga od njih upitao kako je stekao imetak u paganstvu, niti je ikome od njih naredio da se odrekne svog imetka. Kao što ih Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije pitao kako su sklopili bračne ugovore, već ih je priznao i nije tražio njihovo obnavljanje. (Uporediti: Ahkamu ehliz-zimma, 2/696.)

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE