13 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeSpušta li se Uzvišeni Allah na dan Arefata

Spušta li se Uzvišeni Allah na dan Arefata

Pitanje:

Spušta li se Uzvišeni Allah na dan Arefata?

Odgovor:

U najvjerodostojnim hadiskim zbirkama zabilježena su predanja od nekolicine ashaba koja govore o Allahovom, dželle šanuhu, spuštanju na ovosvjetsko nebo. Kada je riječ o spuštanju na dan Arefata, to je navedeno u hadisu koji prenosi Džabir b. Abdullah u kojem stoji: “Svevišnji Allah se na dan Arefata spusti na ovosvjetsko nebo i pred melekima se ponosi Svojim robovima govoreći: ’Pogledajte Moje robove, stoje na suncu, uprašeni i raščupani, došli su iz raznih predjela, uzimam vas kao svjedoke da sam im već oprostio!’”(Ibn Menda, Begavi u djelu Šerhus-sunne, 7/159/1931, i Ebu Ja‘la, 2/299/2086, sa slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletud-daifa, 2/125.)

Ibn Omer prenosi poduži hadis u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…a na dan Arefata, Uzvišeni Allah spusti se na ovosvjetsko nebo.”(Ibn Hibban s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihut-tergib, 2/34-36/1155.) Preneseno je da je Ummu Selema govorila da se Svemogući Allah na dan Arefata spušta na ovosvjetsko nebo.(Darekutni u djelu Kitabun-nuzul, str. 48/95-96, i Lalekai u djelu Šerhul-usul, 2/499/768,  sa slabim lancem prenosilaca.)  A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE