10 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaDesetorica ashaba kojima je još za života obećan Džennet

Desetorica ashaba kojima je još za života obećan Džennet

Pitanje:

Među ashabima Allahovoga Poslanika, s. a. v. s., je deset ljudi kojima je još za života obećan Džennet. Ko su ta deseterica?

Odgovor:

Od deseterice kojima je obećan Džennet na prvom mjestu „El-Hulefaur-rašidun“ (Pravedni halife, tj. četverica prvih halifa nakon Allahova Poslanika, s. a. v. s.), i još sljedeća šesterica:
5. Seid ibn Zejd, r. a.,
6. Sa'd ibn Ebi Vekkas, r. a.,
7. Abdurrahman ibn Auf, r. a.,
8. Talha ibn Ubejdullah, r. a.,
9. Ebu Ubejda Amir ibn El-Džerrah, r. a. i
10. Zubejr ibn El-Avvam, r. a.

Svi su spomenuti u stihu:
Seid, Sa'd, Ibn Auf i Talha,
Amir snažni i Zubejr hvaljeni.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE