14 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaPremještanje umrlog s jednog mjesta na drugo

Premještanje umrlog s jednog mjesta na drugo

Pitanje:

Može li se mejit prenijeti s jednog mjesta na drugo, i kada je dopušteno otkopati kabur?

Odgovor:

Šejhul-islam Ibn Tejmijje govorio je: “Mejita ne treba prenositi s jednog mjesta na drugo, osim ako se na mjestu gdje je ukopan nalazi nešto što ga uznemirava.” (Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 24/168.)

Nije dopušteno iskopavati mejita osim kada to iziskuje šerijatski opravdan razlog. Malikijski, šafijski i hanbelijski pravnici razmatrali su situacije u kojima je dopušteno otkopati mejita. Između ostalih, kao opravdan razlog spomenuli su: iskopavanje radi kupanja, ako mejit nije okupan i umotan u ćefine (po mišljenju većine učenjaka, mada neki od njih uvjetuju da iskopavanje bude prije početka raspadanja tijela), potreba za dijelom mezarja (naprimjer, proširivanje puta), prenošenje iz nemuslimanskog u muslimansko mezarje, ako je s umrlim zakopan imetak (po mišljenju učenjaka četiri pravne škole) itd. (Vidjeti: El-Havil-kebir, 3/62, Et-Temhid, 13/140, El-Muhalla, 5/114, El-Medžmu, 5/268 i 273, Šerhu Fethil-Kadir, 2/113, El-Insaf, 2/471, 253, El-Bahrur-raik, 2/210, Et-Tadžu vel-iklil, 2/253, i Hašijetu Ibni Abidine, 2/205.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE