22 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiOdređivanje vođe puta

Određivanje vođe puta

Pitanje:

Kada skupina ljudi krene na put, je li obavezno ili je pohvalno da odrede jednog među sobom za vođu puta?

Odgovor:

Imenovanje zapovjednika puta (emira) obavezno je, na osnovu Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Kada trojica žele putovati, neka odrede vođu puta.” (Ebu Davud i Bejheki. Imam Nevevi, Ibn Muflih, Ševkani i Albani ovo predanje smatraju dobrim.Vidjeti: El-Medžmu, 4/330, El-Adabuš-šeri‘jje, 1/424, Nejlul-evtar, 9/157, i Es-Silsiletus-sahiha, 3/314.) Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije dopušteno trojici koji krenu na put da putuju a da ne odrede vođu puta.” (Ahmed, sa slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletud-daifa, 2/56.)

Omer b. Hattab govorio je: “Kada tri čovjeka krenu na put, neka odrede svog zapovjednika, to je zapovjednik kojeg je odredio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Ibn Huzejme i Hakim, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Nejlul-evtar, 9/157, i Sahihu Ibni Huzejma, 4/141.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE