27.7 C
Sarajevo
PočetnaBrakProklet je onaj ko razdvaja i zavađa

Proklet je onaj ko razdvaja i zavađa

PITANJE:

Da li je dozvoljeno čovjeku zabraniti svojoj supruzi posjećivanje roditelja, ako oni bivaju razlogom bračnih problema i ako se miješaju u njihov bračni život? Koja je donja granica u posjećivanju rodbine – da li je dovoljno pismo ili razgovor telefonom?

ODGOVOR:

Muž ima pravo zabraniti svojoj supruzi da posjećuje svoje roditelje, ako ta posjeta dovodi do štete po njenu vjeru ili obavezi prema mužu. Njegovo sprječavanje u ovoj situaciji je svakako odbijanje štete. Žena je u ovakoj situaciji u mogućnosti održavati vezu sa svojima, preko pisama ili telefona, ako taj postupak ne povlači neku neprijatnost. Uzvišeni Allah kaže: ”Bojte se Allaha, koliko možete.” (Et – Tegabun, 16.)

Allah najbolje zna. Postoji žestoka prijetnja kaznom onome ko kvari ženu njenom mužu i otuđuje je od njega. Prenosi se u hadisu da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:  “Proklet je onaj ko otuđuje ženu od njenog muža.” (Ahmed, 2/397; Ebu Davud, poglavlje: “Razvod”, 2175, poglavlje: “Edeb”, 5170. Hadis prenose Ebu Hurejre, radijallahu anhu, i Ahmed, 4/298. Hadis prenosi Burejde.)

 Otuđivanje od muža znači da kvari njeno ponašanje i uzrokuje njenu neposlušnost pema mužu. Ženina porodica je obavezna da teži ka popravljanju odnosa između nje (kćerke) i njenog muža, jer je to, kako njen, tako i njihov interes. (Šejh Salih Fevzan,” Kitabud – de’weti El Fevzan”, 7/156.)

ŠEJH SALIH FEVZAN

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE