5 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaNe izrasta mi brada, šta mi je činiti?

Ne izrasta mi brada, šta mi je činiti?

Pitanje:

Veoma sam mlad i nije mi izrasla brada. Ne želim izgledati kao žena, a želja mi je pustiti bradu jer je to Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, sunnet. Šta mi je činiti? Allah vas nagradio!

Odgovor:

Iz Svoje mudrosti i milosti, Allah, džellešanuhu, učinio je da se muškarci i žene razlikuju fizionomijom; a svako treba biti zadovoljan svojim izgledom. Između ostalog, Uzvišeni je Allah muškarce uljepšao bradom. Majka pravovjernih Aiša, radijallahu anha, govorila je: “Neka je hvaljen Onaj Koji je muškarce uljepšao bradom, a žene kosom!” (El-Hakim).

Većina učenjaka smatra da je brijanje brade zabranjeno, a autoriteti šafijskog mezheba nisu u tome jednoglasni, premda je imam Šafi, u djelu “El-Umm”, jasno ustvrdio da je brijanje brade zabranjeno. Zanimljivo je podsjetiti se i na to da su hanefijski učenjaci, čijem mezhebu pripadaju muslimani Bosne i Hercegovine, zabranili brijanje brade. Ibn Abidin, čuveni hanefijski pravnik, kazao je čak da brijanje brade nije dozvolio nijedan učenjak. Onaj ko nosi bradu treba nastojati da tim obilježjem (kao ni drugim obilježjima) ne odbija ljude od vjere! Pogotovu se danas, kad se vodi sveopća kampanja protiv islama, treba voditi računa o tome.

Onome kome, zbog mladosti ili nekog drugog razloga, nije izrasla brada, a volio bi imati bradu, eda slijedi Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, u tome – bit će upisana nagrada za iskrenu namjeru koju u sebi pothranjuje. Mnogo je dobrih djela koja bi čovjek volio učiniti a nije kadar. Mnogi bi ljudi voljeli da su imućni, pa da svoj imetak troše na Allahovu putu pomažući onima koji se bore za uzdizanje Allahove riječi, i da pomognu potrebitima, i da sudjeluju u gradnji džamija, mekteba, i tako dalje. Međutim, rijetki su oni imaju realne mogućnosti da sve to i učine. A na Danu sudnjem Plemeniti Allah nikome neće uskratiti nagradu za iskrenu namjeru. Enes b. Malik, radijallahu anhu, pripovijeda: “Kad smo, u povratku s Tebuka, bili nadomak Medine, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘U Medini su, zbilja, ostali neki ljudi koji su cijelo vrijeme bili s vama! I nijednu dolinu niste prevalili a da oni ne bijahu uz vas.’ ‘Božiji Poslaniče, bili su s nama iako su ostali u Medini!’, začuđeni, upitaše ashabi. ‘Da’, odgovori Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, i objasni im: ‘Nisu mogli poći u pohod iz opravdanog razloga’” (El-Buhari). Dakle, onaj ko iskreno želi uraditi dobro djelo a ne može, ima status onoga koji je to isto djelo uradio. Pa, neka je Svevišnjem Allahu hvala na neizmjernoj dobroti.

Želeći nositi bradu, Vi ste učinili sve šta je u Vašoj moći i Allah, džellešanuhu, od Vas ništa drugo ne traži. A dat će dragi Gospodar da Vam izraste brada pa ćete, noseći je, imati nagradu i za slijeđenje Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta i za iskrenu namjeru koju ste pothranjivali u svom srcu. Allah je pokrovitelj uspjeha, On je samilostan i sve zna.

Odgovorio: Abdurahman Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE