10 C
Sarajevo
PočetnaNamazDa li se žena koja ide na džuma-namaz mora kupati kao i...

Da li se žena koja ide na džuma-namaz mora kupati kao i muškarac

Pitanje:

Često idem s mužem na džuma-namaz. Volim slušati lijepe vazove, a ustvari ne znam je li ženi dopušteno prisustvovanje džumi, i da li se žena treba kupati kao muškarac, budući da džuma za nju nije obavezna?

Odgovor:

Islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju da je ženama dopušteno prisustvovanje džuma-namazu, ali isto tako, jednoglasni su u mišljenju da one to nisu obavezne. (Vidjeti: El-Idžma, str. 44, od Ibn Munzira.)

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svakom je muslimanu stroga obaveza klanjati džuma-namaz u džematu, osim četirima osobama: robu, ženi, maloljetniku i bolesniku.” (Ebu Davud 1067, Darekutni 1561, i Hakim, 1/288. Imam Hakim, Zehebi i Nevevi smatraju ga vjerodostojnim. Vidjeti: El-Medžmu, 4/483, i Hulasatul-ahkam, 2/757. Imam Bejheki u djelu Es-Sunenus-sugra, 1/210, kazao je da ovaj hadis pojačavaju neka druga predanja.)

Dakle, žena koja prisustvuje džuma-namazu ima nagradu i nije dužna nakon toga klanjati podne-namaz. A kada je riječ o ženinom kupanju petkom, islamski učenjaci o tom pitanju imaju podijeljena mišljenja: malikijski i šafijski autoriteti smatraju da je pohvalno da se i žena okupa petkom, ako prisustvuje džuma-namazu. (Vidjeti: El-Mudevvenetul-kubra, 1/136, El-Medžmu, 4/536, i El-Minhadž, 6/134.) Ovo je mišljenje od hanbelijskih pravnika odabrao Ibn Kudame. (Vidjeti: El-Mugni, 3/229.)

Međutim, poznato i mjerodavno mišljenje kod hanbelijskih pravnika jeste da ženi koja prisustvuje džuma-namazu nije sunnet okupati se. (Vidjeti: El-Insaf, 1/247, i Keššaful-kina, 1/150.) Većina islamskih učenjaka kao dokaz koristi Ibn Omerov hadis koji su zabilježili Buharija i Muslim, a u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko od vas pođe na džumu, neka se okupa.” Navedeni hadis ima općenit karakter, i obuhvata svakoga ko pođe na džuma-namaz, i muškarce i žene. Ibn Dekik kaže: “Povod kupanju jeste odlazak na džuma-namaz.” (Vidjeti: Fethul-Bari, 2/358.) U drugom hadisu stoji: „Ko pođe na džumu, svejedno radilo se o muškaracu ili ženi, neka se okupa, a ko ne bude prisustvovao namazu, svejedno radilo se o muškaracu ili ženi, ne mora se kupati.” (Bejheki 3/267. Imam Nevevi ovaj hadis smatra vjerodostojnim. Vidjeti: El-Medžmu, 4/534.)

Našoj konstataciji da se i žena treba okupati ide u prilog činjenica da je kupanje propisano radi džuma-namaza, a ne radi petka kao dana, po konsenzusu islamskih učenjaka, osim Ibn Hazma. (Vidjeti: Et-Temhid, 14/151, i El-Muhalla, 1/266.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE