27.7 C
Sarajevo
PočetnaBrakNe postoji kontradiktornost među ajetima o višeženstvu

Ne postoji kontradiktornost među ajetima o višeženstvu

PITANJE:

U plemenitom Kur’anu se navodi ajet o višeženstvu, a glasi: ”A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom.” (En – Nisa’, 3.) Na drugom mjestu u Kur’anu Uzvišeni Allah kaže: ”Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim, ma koliko to željeli.” (En – Nisa’, 129.) U prvom ajetu se uslovljava pravednost za ženidbu sa više od jedne žene, a u drugom ajetu se pojašnjava da je ispunjavanje uslova pravednosti nemoguće. Da li ovo znači da je prvi ajet dokinut i derogiran drugim, a time i ženidba sa više od jedne žene, jer je potpuna pravednost nemoguća?

ODGOVOR:

Između ova dva ajeta nema kontradiktornosti i nijedan od njih nije derogiran drugim. Pravednost koja je naređena je moguća i ostvarljiva, jer se odnosi na pravednost u raspodjeli i izdržavanju. Međutim, pravednost u ljubavi i u stvarima spolnog odnosa je nemoguća i na to se odnose Allahove, dželle šanuhu, riječi: ”Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim, ma koliko to željeli.”

U hadisu koji prenosi Aiša, radijallahu anha, se kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je pravedno vršio raspodjelu među svojim ženama i govorio bi: ‘Gospodaru moj, ovo je moja raspodjela u onome što posjedujem, pa nemoj me koriti za ono što Ti posjeduješ, a ja ne posjedujem.’ “ (Ebu Davud, poglavlje: “Brak”, 2134; Tirmizi, poglavlje: “Brak”, 1140; Nesai, poglavlje: “Ophođenje prema ženama”, 7/64; Ibn Madže, poglavlje: “Brak”, 1971. Ibn Hibban i Hakim su hadis ocijenili vjerodostojnim.  Šejh Ibn Baz, Fetve o ženama, str.62)

ŠEJH BIN BAZ

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE