13.8 C
Sarajevo
PočetnaHadždžNagrada za gledanje Kabe

Nagrada za gledanje Kabe

Pitanje:

Da li je šerijat odredio kakvu nagradu za gledanje u Kabu?

Odgovor:

U hadiskim zbirkama navodi se nakoliko predanja koje ukazuju na vrijednost gledanja u Kabu. Međutim, sva ta predanja ili su slaba ili ništavna ili apokrifna. Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah svakoga dana spušta na Kabu sto dvadeset milosti, šezdeset za one koji tavafe, četrdeset za one koji klanjaju i dvadeset za one koji gledaju u Kabu.” (Taberani, 11/156/11475, i Ezreki, u djelu Ahbaru Mekka, 2/533 – Kešful-hafa. Šejh Albani ovo predanje smatra apokrifnim. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 1/423.)

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Gledanje u Kabu je ibadet.” (Ibn Ebu Davud, u djelu El-Mesahif, 12/212/34714 – Kenzul-ummal, i Dejlemi, u djelu Musnedul-firdevs, 2/436 – Kešful-hafa.) Šejh Menavi i Albani ovo su predanje ocijenili slabim. (Vidjeti: Fejdul-Kadir, 6/369, Es-Silsiletud-daifa, 10/238, i Daiful-džamia, str. 863/5990.) Ova predanje se prenosi od poznatog tabiina Abdurrahmana b. Esveda kao njegove riječi, s dobrim lancem prenosilaca. (Vidjeti: Es-Silsiletud-daifa, 10/238.)

Ebu Umama prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nebeske se kapije otvaraju i dova se prima u četiri slučaja: kada se sretnu dvije skupine na bojnom polju, kada pada kiša, kada se uči ikamet i kada se gleda u Kabu.” (Taberani, 8/169/7713, i 8/171/7719, i Bejheki, 3/502/6460. Sljedeći muhaddisi: Bejheki, Hejsemi, Ibn Hadžer i Albani ovo predanje smatraju slabim. Vidjeti: Es-Sunenul-kubra, 3/502, Medžmeuz-zevaid, 10/155, Netaidžul-efkar, 1/383, i Es-Silsiletud-daifa, 7/419.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE