27.7 C
Sarajevo
PočetnaLiječenjeSeksualno nastrana osoba želi liječenje

Seksualno nastrana osoba želi liječenje

PITANJE:

Ja sam musliman i imam 16 godina. Redovno postim i klanjam, pošten sam i častan u svom životu, ali imam jedan problem koji se sastoji u tome da sam ja seksualno nastran. U početku sam razmišljao o svom ocu i sumnjao da sam postao pervezan zbog genetskih razloga. Gledam nemoralne slike, ali želim da se izbavim iz svega ovoga. U životu nisam nikada prakticirao spolni odnos. Ja se, uistinu, bojim Uzvišenog Allaha, dž.š., i stalno Ga molim da mi pomogne. Od vas očekujem da me obavijestite o tome kako da se praktično riješim ove opake nesreće.

ODGOVOR:

Hvala Allahu, dž.š. Molimo Uzvišenog Allaha, dž.š., da ti ubrza ozdravljenje od ove teške bolesti i da očisti tvoje srce od svake nečistoće! On je, zaista, Svemoćan i upravlja time! Posljedice zapadanja u ovakav grijeh se ne završavaju kod granice ahiretske kazne, nego je prevazilaze i dio tih posljedica se događa još na ovom svijetu. Kada bi od svega toga bila samo tuga i bol koji skoro ne napuštaju razum tih ljudi, bilo bi dovoljno, a ne da tome dodajemo sve te razarajuće i teško izlječive bolesti za koje su liječnici jednoglasni da su one nerazdvojive od nastranih ljudi.

Što se tiče rješenja tvog problema, on se može riješiti na slijedeći način:

Prvo: Treba da učiniš iskrenu tevbu iz svog srca, da se povratiš Allahu, dž.š., da se kaješ za onim što se dogodilo, da što više činiš dove u kojima ćeš uporno tražiti od Allaha, dž.š., da ti oprosti tvoje grijehe i da ti pomogne u rješavanju ovog  problema! Zaista je Allah, dž.š., najplemenitiji od onih od kojih se traži i moli i On je najbliži koji se odaziva na molbe! Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Reci: ‘O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.'” (Ez-Zumer, 53.)

Padni ničice pred Uzvišenog Allaha, dž.š., plačući i skrušeno se moleći, pokazujući svoju neimaštinu i potrebu za Njim i tražeći oprosta za svoje grijehe. U tom slučaju možeš se radovati izlazu koji će ti Allah, dž.š., dati i Njegovom oprostu.

Drugo: Nastoj da čuvaš klicu imana u svom srcu. U njenom rastu i davanju plodova krije se sreća i dunjaluka i ahireta.Vjerovanje u Allaha, dž.š., je, nakon Allahove, dž.š., upute, zaštitnik Allahovom robu od zapadanja u haram i nedozvoljeno. Zar Allahov Poslanik, s.a.v.s. nije kazao: “Bludnik za vrijeme čina bluda prestaje biti mu'minom!” (Buhari u Sahihu, hadis br. 2475, i Muslim u Sahihu, hadis br.57.)

Kada iman bude ispunio tvoje srce i osjećanja, onda se, uz Allahovu, dž.š., volju, nećeš usuditi da činiš Njegove zabrane. Ako se vjerniku i desi jedanput da poklekne, on se vrlo brzo osvijesti. Opisujući Svoje iskrene robove Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i odjednom dođu sebi.” (El-A'raf, 201.)

Treće: Pokušaj da postupiš po oporuci Allahovog Poslanika, s.a.v.s. koju je dao jednoj skupini mladića. Oporuka je konkretno vezana za ženidbu, ako si to u mogućnosti uraditi. Nemoj se uopće osvrtati na činjenicu da nemaš puno godina, pošto broj godina nije, ni u kom slučaju, smetnja i prepreka za ženidbu, ukoliko imaš potrebu za njom. Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao je: “O mladići, ko je od vas u stanju da se ženi, neka to i učini! Zaista je to sigurnije za očuvanje pogleda i čednije za spolni organ. A onaj ko nije u stanju, neka posti, jer post mu je, doista, zaštita.” (Buhari u Sahihu, hadis br.5065, i Muslim u Sahihu, hadis br. 1400.)

Drži se ove preporuke Allahovog Poslanika, s.a.v.s. pošto se u njoj, uz Allahovu, dž.š., volju, nalazi rješenje tvog problema.

Nema, također, nikakve smetnje da budeš otvoren sa svojim roditeljima po pitanju tvoje potrebe i želje za ženidbom. Pazi da te stid ne spriječi od otvorenog razgovora!

Najozbiljnije razmisli o svojoj ženidbi i nemoj se plašiti siromaštva! Uzvišeni Allah, dž.š., će ti dati iz Svog obilja. Allah, dž.š., kaže: “Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah  je neizmjerno dobar i sve zna.” (En-Nur, 32.)

Allahov Poslanik, s.a.v.s. kazuje da će onog koji se oženi sa dobrom namjerom Allah, dž.š., pomoći. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: “Tri osobe imaju pravo da ih Allah, dž.š., pomogne: borac na Allahovom, dž.š., putu (mudžahid), rob koji je sklopio ugovor sa svojim vlasnikom o oslobađanju uz novčanu naknadu (mukatib), dok se ne oslobodi, mladoženja koji brakom želi sačuvati svoju čednost.” (Tirmizi u Sunenu, hadis br. 1655, Nesa'i u Sunenu, hadis br. 3120, Ibn Madže u Sunenu, hadis br. 2518. Albani u Sahihu-t-tergibi ve-t-terhibi, hadis br.1917, za njega tvrdi da je hasen – dobar.)

Četvrto: U slučaju da pitanje ženidbe nije lahko izvodljivo, postoji i alternativno rješenje za ovaj problem. To je post. Zašto ne bi razmislio da postiš po tri dana od svakog mjeseca ili dva dana svake sedmice, tj. ponedjeljak i četvrtak?

Koliko je samo velika nagrada za post! Allahov Poslanik, s.a.v.s. prenoseći od svoga Gospodara, dž.š., kaže: “Svako djelo koje čovjek učini pripada njemu, osim posta. On pripada meni i Ja ću za njega posebno nagraditi.”  (Buhari u Sahihu, hadis br.1904, i Muslim u Sahihu, hadis br.1151.)

Allah, dž.š., nas obavještava da nam je post propisao kako bi postigli bogobojaznost. Allah, dž.š., kaže: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili.” (El-Bekara, 183.)

Post, pored toga što je zaštita od pokoravanja strastima i što za njega slijedi velika nagrada od Uzvišenog Allaha, dž.š., on odgaja u čovjeku snagu volje, strpljenja i podnošenja, kao što, isto tako, savladava želje i užitke nefsa. Požuri, brate, što prije sa postom, kako bi ti Allah, dž.š., olakšao!

Peto: Čuvaj se nemarnosti i popustljivosti po pitanju gledanja zabranjenih sadržaja poput devijantnih časopisa i razvratnih slika koje podstiču na nemoral i činjenje velikih grijeha, te u srcu ostavljaju loš i dubok trag, da nas Allah, dž.š., sačuva svega toga! Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade.” (En-Nur, 30.)

Znaj da onog trenutka kada popustiš prema ovom grijehu da ćeš šejtanu dati zgodnu priliku da ti uljepša ono što slijedi nakon toga, a ono nije skriveno i nepoznato. On je postao aktivan upravo zbog toga što si mu popustio, pa makar to bilo samo jedanput.

Šesto: Prisjeti se, u trenutku kada ti dođe pomisao na grijeh i šejtanovo došaptavanje da ga učiniš, da će tvoji organi, na Sudnjem dana, svjedočiti protiv tebe zbog ovog grijeha. Da li znaš da su ovi tjelesni organi, tvoja mladost i aktivnost Allahove, dž.š., blagodati prema tebi?

Da li je vid zahvale na Allahovoj, dž.š., blagodati to da im pustiš na slobodu da čine grijehe i da ustaneš protiv Allahovih, dž.š., naredbi?

Tu je još jedna stvar koja zavređuje da je se prisjetiš i razmisliš o njoj. Poslušaj sa mnom ovaj ajet u kome Allah, dž.š., kaže: “I kad dođu do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svjedočiće protiv njih o onom što su radili. ‘Zašto svjedočit će protiv nas?’ – upitaće oni kože svoje. – ‘Allah, koji je dao sposobnost govora svakom biću, obdario je darom govora i nas’, – odgovorit će. – ‘On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo, vratili.'” (Fussilet, 20-21.)

Enes ibn Malik, r.a., pripovijeda i kaže: “Bili smo kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s. kad se on nasmija i reče: ‘Da li znate zbog čega se smijem?’ ‘Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s. najbolje znaju,’ – odgovorismo mi. Allahov Poslanik, s.a.v.s. odgovori: ‘Smijem se razgovoru roba sa svojim Gospodarom. On govori: ‘Gospodaru, zar me nisi sačuvao od nepravde?’ Gospodar odgovori: ‘Jesam.’ Čovjek tada reče: ‘Onda je ne dopuštam za sebe da neko u moje ime govori osim mog svjedoka.’ Gospodar tada reče: ‘Dosta ti je danas to što ćeš protiv sebe svjedočiti i što će svjedočiti meleki – Kiramen-katibin.’ Tada će njegova usta biti zapečaćena i biće rečeno njegovim ekstremitetima (udovima): ‘Govorite!’ Tada će oni kazivati o njegovim djelima i postupcima. Zatim će mu, ponovo, biti dopušteno da govori, te će reći: ‘Daleko bili od mene! Za vas sam se bio zauzimao?!'” (Muslim u Sahihu, hadis br.2969.)

Sedmo: Izbjegavaj osamljivanje, jer je ono jedan od uzroka i povoda strastvenog razmišljanja. Pokušaj, koliko god možeš, da svoje vrijeme iskoristiš u činjenju dobrih djela kao što je učenje Kur'ana, zikr, dobrovoljni namazi – nafile…

Osmo: Izbjegavaj druženje sa lošim i griješnim društvom koje raspravlja o ovim temama i koje u svojim razgovorima spominje ono što podstiče strasti, potcjenjuje grijeh i opisuje sam doživljaj nemoralnog čina. Druži se sa dobrim ljudima koji će te podsjetiti na Allaha, dž.š., i koji će ti pomoći u pokornosti prema Njemu. Allahov Poslanik, s.a.v.s. kaže: “Čovjek je one vjere koje je i njegov drug. Zato neka svako od vas dobro pripazi i pogleda s kim će se družiti!” (Tirmizi u Sunenu, hadis br.2378. Albani u Sahihut-Tirmizi, hadis br. 1937, za njega kaže da je hasen – dobar.)

Deveto: Ako bi se i dogodilo da počiniš grijeh, u trenutku svoje slabosti, nemoj da nastavljaš sa njim, nego se brzo pokaj i vrati Uzvišenom Allahu, dž.š. Možda budeš od onih za koje Allah, dž.š., kaže: “I za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju.” (Ali Imran, 135.)

Brate, nemoj da gubiš nadu u Allahovu, dž.š., milost! Dobro pazi da šejtan ne zavlada tobom, došaptavajući kako ti Allah, dž.š., neće oprostiti! Zaista Uzvišeni Allah, dž.š., oprašta sve grijehe onima koji se pokaju.

Molim Allaha, dž.š., da ti pomogne u borbi protiv samoga sebe i da ti olakša izlaz iz ovog problema i bolesti.

Da bi proširio svoje znanje o ovoj temi, savjetujemo ti da pročitaš knjižicu pod naslovom “Kako se suočavaš sa strastima – priča za mladiće i djevojke.” (Kejfe tuvadžihu-š-šehvete? Hadisun ila-š-šebabi ve-l-fetejati)

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE