16.6 C
Sarajevo
PočetnaHadždžMože li zet biti u pratnji punice prilikom obavljanja hadža?

Može li zet biti u pratnji punice prilikom obavljanja hadža?

Pitanje:

Da li zet može da bude u pratnji punice prilikom obavljanja hadža, tj. punica nema nikoga od bliže familije, sve je pobijeno u Srebrenici? Da li joj je hadž ispravan i da li zet može da zamijeni mahrema?

Odgovor:

Zet je punici mahrem i ona može sa njim putovati na hadž i na druga putovanja, kao što može sa njom da se rukuje, da je vidi otkrivenu i slično. Ovom prilikom spomenut ćemo koje se osobe smatraju mahremima i šta znači mahrem.

Rekao je Ibn Kudame u svom djelu El-Mugni, 9/304:
“Mahrem je svaka osoba sa kojom ti je zabranjeno sklopiti brak, trajnom zabranom, svejedno bila ta zabrana po krvi, mlijeku ili tazbinstvu.”

Zabrane po krvi:

1) Majka, pod izrazom majka podrazumijevaju se također i majke roditelja i njihovih roditelja, ili da kažemo njihova “ulazna loza”, i kao što je zabranjena majka, zabranjena je i svaka nena.

2) Kćerka, zabrana kćerke podrazumijeva također i zabranu i svih njenih kćeri i unuka, tj. njene silazne loze.

3) Sestra, pod izrazom sestra podrazumijeva se kako sestra po oba roditelja, tako i sestra po samo jednom roditelju, ili kako se to kod nas kaže “polusestra”.

4) Očeva sestra, “el-amme”, a također se pod ovim izrazom podrazumijevaju sestre od djedova.

5) Majčina sestra, “el-hale”, ili, podrazumijeva se kao i u prethodnom, sestre od nena.
6) Bratove kćerke, također i njihove kćerke i unuke, tj. njihova “silazna loza”.

7) Sestrine kćerke, također i njihove kćerke i unuke, tj. i njihova “silazna lozu”. (Kurtubi, Tefsir, 5/114)

Zabrane po mlijeku:

1) Majka po mlijeku, ako neka žena doji neko dijete, ta žena spomenutom djetetu postaje “majka po mlijeku”.

2) Dijete po mlijeku, ono dijete koje je žena dojila postalo je spomenutoj ženi dijete po mlijeku, kao što je postalo dijete po mlijeku i njenom mužu koji je uzrok tog mlijeka.

3) Sestra po mlijeku, dijete koje je žena dojila smatra se kao pravo dijete toj ženi, tako da su sva djeca te žene, po krvi ili mlijeku, braća i sestre po mlijeku spomenutog dojenčeta.

4) Sestra oca po mlijeku, otac po mlijeku je muž majke po mlijeku koji je bio uzrok tog mlijeka, njegova braća i sestre postaju dojenčetu tetke i amidže po mlijeku.

5) Sestra majke po mlijeku, sestre i braća dojilje smatraju se tetke i daidže po mlijeku.

6) Kćeri braće po mlijeku.

7) Kćeri sestara po mlijeku.

Zabrane po mlijeku najlakše ćemo shvatiti ako dojenče zamislimo pravim djetetom i sve što se odnosi na pravo dijete kada su u pitanju zabrane, odnosi se i na dijete po mlijeku.

Zabrane po tazbinstvu:

1) očeva žena ili jednog od djedova,

2) sinova žena, također podrazumijeva i žene od unuka,

3) ženina majka, također podrazumijeva i ženine nene.

Sve tri prethodno spomenute osobe postaju zabranjene samim aktom vjenčanja, ne uzimajući u obzir da li je došlo do spolnog odnosa ili ne. (El-Mudžella, 1/431)

4) Ženina kćerka, također podrazumijeva i ženine unuke. Spomenuta osoba ne postaje zabranjena osim nakon spolnog odnosa sa njenom majkom.

Odgovorio: Hfz. Dževad ef. Gološ

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE